Skydda i korthet


Skydda er en del av  Bergman & Beving konsernet som forsørger industri- og byggesektoren i Nord-Europa med verktøy, forbruksmateriell og komponenter. Skydda er en av de ledende leverandører av løsninger og produkter for personlig verneutstyr i Nord-Europa. Vår misjon er å gjøre våre kunders hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom ved å utvikle og selge de riktige løsningene innenfor personlig verneutstyr. Skyddas sortiment  finner du hos din lokale industri- og byggevarehandelen.

finn nærmeste forhandler

salgsbetingelser


Visjon og misjon

Visjon

A world where everyone is safe and healthy at work.

Misjon

Vi bidrar til en så trygg og effektiv arbeidssituasjonen som er menneskelig mulig gjennom riktig bruk av personlig verneutstyr.

Forretningsidé

Vi gjør våre kunders hverdag, ENKLERE, SIKRERE og mer LØNNSOM gjennom å utvikle og selge løsninger innen personlig verneutstyr.

Våre markeder


Salget går gjennom våre forhandlere i Norge, Danmark, Sverige, Finland og Estland og via distributører i ytterligere ca. 20 land.

Historikk

Skyddas historie strekker seg tilbake til 1928. Konseptet har utviklet seg over tid, og er i dag ledende innen personlig verneutstyr. Skydda ble et uavhengig selskap i 1997 og har siden vokst fra en omsetning på 280 millioner SEK til dagens 1200 millioner SEK. Skydda-konseptet er i dag representert i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Estland. Deler av sortimentet selges i ytterligere 20-talls land.

”Vi er det ledende konseptet innen personlig verneutstyr”


Sertifiseringer


Skydda er sertifisert for kvalitet, miljø og arbeid i henhold til kravene i ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 og OHSAS 18001: 2007. Dette betyr at vi har dokumentert arbeidssett for å sikre kundetilfredshet, redusert miljøbelastning og trygt arbeidsmiljø for våre medarbeidere. Sertifiseringsselskapet DNV GL er kontrollorganet for vår virksomhet. 
 

Sertifikat Iso
Kvalitet/Miljø/Arbeidsmiljø

Vår kvalitetspolicy

B&B TOOLS konsernet tilstreber å overgå kundenes krav og forventninger. Våre kunder skal føle seg trygge på å få riktig produkt til rett tid, der vi tilbyr produkter og tjenester med best kvalitet til lavest mulig totalkostnad. Vi streber etter gode og profesjonelle relasjoner med våre interessenter, og at hver medarbeider engasjerer seg i sitt eget og konsernets kvalitetsarbeid gjennom kontinuerlige forbedringer.

Miljøpolicy

TOOLS konsernet uttrykker et ønske om at konsernet må ta sin del av ansvaret for å vise respekt for miljøet og bidra til en bærekraftig utvikling. Miljøarbeidet vil bli gjennomført innenfor rammen av konsernets forretningsidé og være godt integrert i det operative arbeidet. Med høy kompetanse blant ansatte og ved stadig å utvikle konsernets kunnskap om de miljømessige konsekvensene, kan et helhetsyn etterstrebes på miljøspørsmålene. Ved valg av leverandører, produkter og tjenester, skal minst mulig miljøpåvirkning etterstrebes så langt det er teknisk mulig, økonomisk fornuftig og miljømessig begrunnet.

Resirkulering av ressurser bør være et viktig utgangspunkt for konsernets virksomhet. Gjennom effektive transportløsninger og produkter og tjenester bidrar vi til å redusere ressurs og energiforbruk. Ved å følge eller overgå kravene til miljølover og regler, skal B&B TOOLS konsernet stimulere hver del av handelskjeden til å gjennom kontinuerlig forbedringer forebygge og redusere forurensning og andre negative miljøpåvirkninger.


Produsentansvar


Vi tar del i produsentansvaret for emballasje og elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) gjennom medlemskap i Grønt Punkt og Renas. Som distributør og nedstrømsbrukere, krever vi at våre leverandører/produsenter følger lover og forskrifter, f.eks. REACH-forskriften.

Har du spørsmål om kvalitet-, miljø- og arbeidsmiljøstyring i Skydda, kontakt Carina Søvik, Tlf.: 93 63 93 42.

Grønt punkt medlemsbevis
Renas medlemsbevis

 

Arbeidsmiljøpolicy


B&B TOOLS konsernet har som mål, i samarbeid med arbeidsgivere og arbeidstakere, å skape et best mulig arbeidsmiljø for å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne prestere på topp og er således et viktig konkurransefortrinn og et strategisk spørsmål. Lover og andre krav innenfor arbeidsmiljøområdet må følges for å forebygge skader og sykdom. Selskapets arbeidsmiljø, inkludert både fysiske og psykososiale faktorer og skal kjennetegnes av engasjement, effektivitet, endringsvilje og ansvarlighet.

ARBEtSMILJØET SKAL

• Preges av en engasjert ledelse og kompetanse på alle områder

• Preges av respekt og tillit til hverandre og stimulere utviklingsvilje

• Bestå av stadig forbedret håndtering av sikkerhet og vår arbeidsmiljøytelse

• Skape forutsetninger for bedre prestasjoner og personlig og faglig utvikling

• Medføre et desentralisert og et personlig ansvar for egen helse og miljø i det daglige arbeidet, bl.a. gjennom å følge regler, prosedyrer og beslutninger.

Sponsing


Skydda er sponsor for Norges Skiforbund Langrenn, Norges Skiskytterforbund, Skilandslaget Alpint og Team Jobzone.