Skyddakonseptet – A world where everyone is safe and healthy at work!

Et unikt konsept innen personlig verneutstyr som hjelper deg til å oppfylle dine mål. Med utgangspunkt i en nøyaktig behovsanalyse bygger vi, med vår dype kunnskap, vårt tjeneste- og produktsortiment. Med vår gode tilgjengelighet og riktig løsning gjør vi hverdagen enklere, sikrere og mer lønnsom. Gjennom Skyddakonseptet kan din bedrift også oppfylle arbeidsmiljøansvaret på en enklere måte.

Har du spørsmål om vårt konsept? Kontakt oss så finner vi riktig løsning på deres behov.

 

 

kontakt oss