I samarbeid med Cresto tilbyr Skydda en rekke
løsninger innenfor fallsikring. Dette gjelder alt fra rett utstyr til kurs og tjenester. Kurskonseptet baserer seg på gjeldende lover og forskrifter, og er sammensatt for å fungere i de fleste bransjer hvor det utføres arbeid i fallrisikomiljø. Ved bruk av eget fallsikringsutstyr under kursene skal utstyret være kontrollert og godkjent. Om nødvendig kan vi også skreddersy kurs etter behov. Crestos fallsikringsløsninger bunner i en forståelse og respekt mellom innovatørene og de som i sluttlinjen skal kjenne seg trygge og kunne stole på produktene – nemlig brukerne. Den røde tråden som gjennomsyrer Crestos virksomhet fra innovasjon til sluttprodukt, handler om brukerens sikkerhet – og om å redde liv. 

Teorikurs

Artikkelnummer: 777700016
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 3 timer
Antall deltakere: 12 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 790,- 

MER INFO OM KURSET
 

Mål

Etter endt opplæring vil deltakeren ha en teoretisk kunnskap om fallsikring samt ha prøvd forskjellige typer utstyr. 


Grunnkurs

Artikkelnummer: 777700017
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 4 timer
Antall deltakere: 8 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 1490,-

Målgruppe: Alle som kommer i kontakt med arbeid i høyden, som takarbeidere, bygningsarbeidere, stillasbyggere, snøryddere eller lignende. Kurset gir utstedt fallsikringsbevis som ofte er et krav i fallrisikomiljøet.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

ENGELSK PRODUKTDATABLAD

 

Mål:

Etter godkjent kurs skal deltakeren

•   Ha kunnskap om gjeldende lover og normer for arbeid i fallrisikomiljøer

•   Forstå verdien av en god risikoanalyse og redningsplan

•   Forståelse for hva som skjer ved et fall

•   Ha kunnskap og praktisk trening om korrekt bruk av personlig fallsikringsutstyr

Etter kurset vil det bli utstedt et kurssertifikat som gjør at man kan bygge videre på flere avanserte kurs.

Arbeid på tak

Artikkelnummer: 777700018
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 4 timer
Antall deltakere: 8 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 1790,-

Målgruppe: Alle som kommer i kontakt med arbeid på tak som takarbeidere, bygg/anleggsarbeidere, feiere, snøryddere eller lignende.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

Mål

Kurset fokuserer på å arbeide sikkert på tak, og å lage sikre forankringspunkter.


Redning basis

Artikkelnummer: 777700019
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 4 timer
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per deltaker: 2900,-

Målgruppe: Alle som har behov for å kunne utføre
en redning. Som f.eks. takarbeidere, bygg/anleggsarbeidere, stillasarbeidere med flere.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

 

MÅL

Man skal på en sikker måte kunne gjennomføre en redning av en person i nød i fra ulike nødsituasjoner, i et vertikalt miljø og over kant.


Redning avansert

Artikkelnummer: 777700020
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 8 timer
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per deltaker: 4490,-

Målgruppe: Alle som har behov for å kunne gjennomføre en redning i vanskelige situasjoner. Som f.eks. redningstjenesten, vindkraft, mastarbeidere, takarbeidere, bygg/anleggsarbeidere, stillasarbeidere og lignende. Kurset kan tilpasses etter kundens behov.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

 

 

MÅL

Man skal på en sikker måte kunne gjennomføre en redning av en person i nød i fra ulike nødsituasjoner, i vertikalt og horisontalt miljø.


Tripod


Artikkelnummer: 777700021
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 4 timer
Antall deltakere: 8 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 3900,-

Målgruppe: Kurset fokuserer på virksomheter der arbeideren har behov for å senkes ned og heises opp igjen i fra trange rom. Egner seg for stillasarbeidere med flere.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

Mål

Etter godkjent kurs skal deltakeren være fortrolig med arbeid som involverer bruk av Tripod utstyr, senkning og heving. 


Kompetent person PPE


Artikkelnummer: 777700022
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 4 timer
Antall deltakere: 15 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 1990,-

Målgruppe: Alle som har behov for å kunne
kontrollere lettere fallsikringsutstyr. Innen alt fra industri, bygg, drift og vedlikehold.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

MÅL

Opplæring av kompetent person iht. bedømming av fallsikringsutstyr. Etter kurset vil personen kunne godkjenne og kontrollere utstyr iht. EN 365.

Kompetansen strekker seg til å håndtere seler, liner, slynger, og det tilbehør som hører til (ikke blokk). Det vil også være en gjennomgang av Inspector, som er Crestos inspeksjon- og servicedatabase.

Montering kompetent
person 2 system


Artikkelnummer: 777700023
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 8 timer
Antall deltakere: 8 pers. per instruktør
Pris per kurs: 17900,-

Målgruppe: Installatører, industri, blikkenslagere,
takleggere og lignende.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

mål

Etter godkjent kurs skal deltakeren

•   Ha god kunnskap om de normer og lover som omfatter faste systemer

•   Kunne bruken av faste systemer

•   Kunne bedømme behovet for faste systemer

•   Kunne montere et system i fra grunnen av

•   Kjenne til rutiner for vedlikehold og årlig kontroll


Montering kompetent
person 4 system


Artikkelnummer: 777700024
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 2 dager
Antall deltakere: 8 pers. per instruktør
Pris per kurs: 31900,-

Målgruppe: Installatører, industri, blikkenslagere,
takleggere og lignende.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

mål

Etter godkjent kurs skal deltakeren

•   Ha god kunnskap om de normer og lover som omfatter faste systemer

•   Kunne bruken bedømme behovet for faste systemer

•   Kunne montere et system i fra grunnen av

•   Kjenne til rutiner for vedlikehold og årlig kontroll

Mastsertifikat


Artikkelnummer: 777700025
Forkunnskapskrav: Min. 18 år
Varighet: 2 dager
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 31900,-

Målgruppe: For deg som arbeider i mast som telekomarbeider eller lignende. Denne type kurs er anbefalt i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17 for alle som arbeider i mast eller høye stolper.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MER INFO OM KURSET

Mastsertifikat, repetisjon

Artikkelnummer: 777700026
Forkunnskapskrav: Mastsertifikat
Varighet: 8 timer
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 17900,-

Målgruppe: I henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17 skal alle som arbeider i mast repetere sin opplæring annet hvert år.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

Mål

•   Ha kunnskap om gjeldende lover og normer for arbeid i fallrisikomiljøer

•   Kvalifikasjon for å oppholde seg i mast

•   Værets betydning

•   Nedfiring av person i nød

•   Arbeidsplanlegging

•   Ergonomi

•   Ha kunnskap om korrekt bruk av personlig fallsikringsutstyr:
    -   Helkroppssele
    
-   Falldemper
    
-   Fallstoppline
    
-   Støtteline
    
-   Fallsikringsblokk
    
-   Wire-glidesko
    
-   Skinne-glidesko

•   Forstå viktigheten av en god risikoanalyse og redningsplan

•   Forståelse for hva som skjer ved et fall

Power ascender Actsafe ACC

Artikkelnummer: 777700027
Forkunnskapskrav: Grunnkurs
Varighet: 8 timer
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 17900,-

Beskrivelse: Batteridrevet taumoped som gjør at du raskt og enkelt kan ta deg opp og ned i tau når du jobber i høyden.

Målgruppe: For deg som arbeider med telekom, linjemontering, vindkraft eller lignende.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

Mål

Man skal på en sikker måte kunne bruke ACC taumoped.


Power ascender Actsafe PME


Artikkelnummer: 777700028
Forkunnskapskrav: SPRAT Rope Access L1
Varighet: 2 dager
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 31900,- per kurs

Beskrivelse: Bensindrevet taumoped som gjør at du raskt og enkelt kan ta deg opp og ned i tau når du jobber i høyden.

Målgruppe: For deg som arbeider med telekom, linjemontering, vindkraft eller lignende.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

 

Mål

Man skal på en sikker måte kunne bruke PME og ACC taumoped.

Rope Access SPRAT
Level I Technician worker


Artikkelnummer: 777700029
Varighet: 5 dager
Antall deltakere: 10 pers. per instruktør
Pris per kurs: 72500,-

Forkunnskapskrav: Ingen tidligere erfaring fra klatring eller Rope Access kreves. Kandidaten må være over 18 år. Du bør ha god helse og være normalt trent da opplæringen er fysisk og kandidaten kommer til å gjennomgå øvelser som er anstrengende. 

Øvrig: Level 1 kandidater kan mikses inn i kurs i kombinasjon for L2 og L3. For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto.

MÅL

Dette kurset forbereder kandidaten for en autorisasjon til SPRAT Level I. En kandidat som består eksamen kan utføre en mengde rep-tekniske teknikker under direkte overvåking av en Level III Supervisor.

Etter bestått eksamen kan kandidaten:

•   Inspisere sitt eget utstyr og rep-systemet.

•   Klatre, fire og bevege seg mellom tau i2-taussystem.

•   Assistere i rigging og mer avanserte teknikker under oppsikt av en Supervisor.

•   Gjennomføre redninger der offeret sitter fast i sin senkeinnretning.

•   Forståelse for systemer med mekanisk utveksling.


Rope Access SPRAT
Level II 


Artikkelnummer: 777700030
Varighet: 5 dager
Antall deltakere: 10 pers. per instruktør
Pris per kurs: 72500,-

Forkunnskapskrav: Kandidaten må være over 18 år og må fremvise en loggbok med minst 500 dokumenterte arbeidstimer i tau og gyldig SPRAT Level I autorisasjon. 

Øvrig: Level 2 kandidater kan mikses inn i kurs i kombinasjon for L1 og L3. For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto. 

Mål

Kurset har som mål å forberede kandidaten for en eksamen til SPRAT Level II. Opplæringen går dypere inn på avansert rigging, redninger, teamøvelser som inkluderer mekaniske utvekslingssystemer. Fokus ligger på og effektivt kunne løse redninger og løft i teamet.

Etter bestått eksamen kan kandidaten:

•   Vurdere sikkerheten på utstyr og tau-systemer.

•   Gjennomføre både rigginger av normal art og avanserte rigginger.

•   Ha forståelse for en fundamental systemanalyse.

•   Etablere ankersystemer.

•   Utføre standardredninger og redninger som krever utstyr med mekanisk utveksling.


Rope Access SPRAT
Level III Supervisor


Artikkelnummer: 777700031
Varighet: 5 dager
Antall deltakere: 10 pers. per instruktør
Pris per kurs: 72500,-

Forkunnskapskrav: Kandidaten må være over 18 år og skal kunne fremvise en loggbok med minst 1000 dokumenterte arbeidstimer i tau og gyldig autorisasjon som Level II Lead Technician. 

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto. 

Mål:

En Level III Supervisor har det overordnede ansvaret for sikkerheten på en Rope Access arbeidsplass og har dybdekunnskap innen rigging, redning og utformingen av arbeidsbeskrivelser og risikoanalyser.

Etter bestått eksamen kan kandidaten:

•   Vurdere sikkerheten på utstyr og tau-systemer.

•   Gjennomføre rigginger av både normal og avanserte art.

•   Ha forståelse for en fundamental systemanalyse.

•   Etablere ankersystemer.

•   Utføre standardredninger og redninger som krever utstyr med mekanisk utveksling.

•   Kunnskap om mekaniske ankere.

GWO Vindkraft


Artikkelnummer: 777700032
Forkunnskapskrav: Min. 18 år
Varighet: 2 dager
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 31900,-

Målgruppe: For deg som arbeider som vindkraft-teknikker

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto. 

MER INFO OM KURSET

Mål

Etter bestått kurs skal deltakeren

•   Ha kunnskap om gjeldende lover og
normer for arbeid i vindkraftverk

•   Forstå viktigheten av en god sikkerhetsplan, risikoanalyse og redningsplan

•   Forståelse for hva som skjer ved et fall

•   Ha kunnskap om  korrekt bruk av følgende personlig fallsikringsutstyr:
    - Helkroppssele
    
- Fallstoppline
    
- Støtteline
    - Fallsikringsblokk
    - Wire-glidelås
    - Skinne-glidelås


Vindkraft, repetisjon


Artikkelnummer: 777700033
Forkunnskapskrav: Vindkraftsertifikat
Varighet: 8 timer
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 17900,-

Målgruppe: For deg som arbeider som vindkraft-teknikker.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto. 


Wing Access


Artikkelnummer: 777700034
Forkunnskapskrav: Vindkraftsertifikat
Varighet: 3 dager
Antall deltakere: 8 pers. på 2 instruktører
Pris per kurs: 44900,-

Målgruppe: For deg som arbeider som vindkraft-teknikker.

Øvrig: For å sikre kvaliteten på kurset vil det blir gjort en evaluering av deltakerne mot slutten av kurset. Etter godkjent kurs utstedes kurssertifikat fra Cresto. 

MER INFO OM KURSET

Mål

Man skal på en sikker måte kunne ta seg opp og ned på vingen med og uten vinsj.