Vareautomat

statistikk via webgrensesnitt

For en enklere, sikrere og mer lønnsom distribusjon til brukere av personlig verneutstyr tilbyr vi vareautomater. En systemløsning som er utviklet for krevende miljøer, som gir historikk og kontroll over forbruket av personlig verneutstyr. Man får bedre oversikt og kontroll over forbruket, samt at det forhindrer svinn. I tillegg til å være kostnadsbesparende sikrer løsningen også at rett person har tilgang til riktig utstyr. Et webbasert system som gir oversikt og kontroll over forbruket.

Mer info

FoRDELER:

•   Sparer tid
•   Historikk
•   Sikrer lagernivåer
•   Sikrer beskyttelsesnivå for hvert individ
•   Kontroll over forbruket


QUICK Lock

Artikkelnummer: 777700015

Automaten består av 1 stk. master med display med
5 stk. større oppbevaringsbokser, alternativt 10 stk. mindre bokser.

Til Masteren kan det være opp til 32 moduler. De finnes i to ulike størrelser 6 og 12 stk oppbevaringsbokser. Brukeren logger inn med sitt ID-kort og velger luke på skjermen. Valgt luke låses opp og brukeren kan ta ut sitt produkt. Databasen registrerer uttaket på brukeren og tilgjengelig artikkelsaldo oppdateres. 


Quick Spin

Artikkelnummer: 777700014

Automaten inneholder 8 siloer med lagringsplass, hvor artiklene er stablet oppå hverandre. Siloene blir justert utifra artiklenes størrelse.

Brukeren logger inn med sitt ID-kort og velger artikkel på displayet. Utlevering skjer og brukeren plukker ut det valgte produktet gjennom døren. Databasen registrerer uttaket på brukeren og tilgjengelig artikkelsaldo oppdateres.