Service av viftedrevet
åndedrettsvern;

Artikkelnummer: 777700010
Pris: Etter avtale

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg som kunde ved
håndtering av reklamasjoner, reparasjon og service av åndedrettsvern. Sertifiserte teknikere sikrer funksjonen og beskyttelsesnivå på ditt åndredrettsvern. På denne måten forlenger man også levetiden på utstyret slik at en bedre totaløkonomi oppnås.

Kontroll av fallsikringsutstyr;

I henhold til Europa Norm (EN365:2004) skal fallsikrings-, støtte- og evakueringsutstyr leveres inn for periodisk kontroll minst hver 12. måned. 

Er utstyret utsatt for mye slitasje skal det kontrolleres oftere. Kontrollen skal utføres av en kompetent person som må være sertifisert av en produsent. Hver bruker er også pliktig til å kontrollere utstyret før bruk, den såkalte daglige kontrollen.

De kundene som besitter mye utstyr kan også gå kurs for å bli sertifisert som kompetent person PPE.


Inspector, inspeksjon- og servicedatabase

Artikkelnummer: 777700035
Pris per deltaker: 390,-

Målgruppe: For alle som har kjøpt noe av Crestos fallsikrings-, støtte- eller evakueringsutstyr.

Ved å registrere dine produkter i databasen har du alltid på en rask og enkel måtet kontroll på produktenes kontrollstatus, og tilgang til kontrollskjemaet. Automatiske påminnelser av kontroll sendes via epost og du kan når som helst legge til nyinnkjøpte eller eksisterende produkter. 

I henhold til Europa Norm (EN365:2004) skal fallsikrings-, støtte- og evakueringsutstyr leveres inn for periodisk kontroll minst hver 12. måned. 

Er utstyret utsatt for mye slitasje skal det kontrolleres oftere. Kontrollen skal utføres av en ”kompetent person” som må være sertifisert av en produsent.

Hver bruker er også pliktig til å kontrollere utstyret før bruk, den såkalte daglige kontrollen.