Product image
  • Laddar

Desinfeksjon Elyte 0,5 l

Desinfeksjon Elyte 0,5 l

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Elyte er en desinfeksjonsspray som er alkoholfri og derfor skånsom for huden og passer til alle slags overflater. Desinfeksjonsmiddelet er helt nedbrytbart, dette gjør at sprayen kan brukes på alle slags gjenstander, overflater og materialer, også de som er mer sensitive. Elyte er en effektiv desinfeksjonsspray som passer til verktøykassen, håndtak, bilen og annet arbeidsutstyr som brukes ofte. Sprayen kan benyttes innendørs så vel som utendørs.

  • Alkoholfritt og ikke-brennbart. Tryggere å transportere og oppbevare.
  • Skånsomt - tørker ikke ut huden, pH-verdi 6,5–7.
  • Enkel å spraye og la tørke. Elyte skal ikke vaskes av med klut
  • Ingen spesielle tiltak er nødvendig med hensyn til miljø.
  • Ingen kjente farlige nedbrytningsprodukter ved romtemperatur.
  • Elyte er trygt å bruke for gravide og ammende

Produktet fungerer ved at man sprayer desinfeksjonsmiddelet på overflatene man ønsker å desinfisere. Det legges en tynn hinne på overflaten, denne tørker inn av seg selv etter få minutter. Det er ikke nødvendig å tørke av, eller på annen måte vaske opp etterpå. Fordi desinfeksjonsmiddelet er alkoholfritt vil det ikke tørke ut huden, møbler, eller andre gjenstander av mer sensitive materialer. Innholdet i desinfeksjonssprayen er ikke brannfarlig, og kan brukes av alle. Dette gjør også at det ikke er noen risiko knyttet til transport eller oppbevaring av desinfeksjonsmiddelet.

Elyte er godkjent av Statens legemiddelverk som kjemisk desinfeksjonsmiddel til bruk i helse- og sykepleie. Virkestoffet i Elyte desinfeksjonsspray er hypoklorsyre, dette utvikles gjennom elektrolyse av rent vann og salt. Dette gjør at desinfeksjonsmiddelet er biologisk nedbrytbart, og er helt ufarlig for omgivelsene. Elyte eliminerer alle typer mikroorganismer som virus, bakterier og sopp*, og bidrar ikke til utviklingen av multiresistente bakterier.

EN-standard: * Produktet er dokumentert effektivt mot alle typer virus, bakterier og sopp definert etter standardene: EN14476:2013 + A2: 2019, inkludert alle koronavirus, SARSCoV-2 (Covid-19) og Murine norovirus . EN13727 kvantitativ test for å evaluere bakteriedrepende aktivitet. EN13624 kvantitativ test for å evaluere soppdrepende aktivitet.

Artikler
Henter artikkelinformasjon