Fotanalyse

Artikkelnummer: 777700000
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: Varierende
Antall deltakere: 5-25
Pris per deltaker: 390,-

Med hjelp av individuell fotscanning analyserer vi
belastningspunkter under foten. Med dette som grunnlag anbefaler vi rett innleggssåle og rett sko til rett person. 

Vondt i ryggen? Vondt i hoften? Knesmerter? 

Ofte forårsakes smertene på grunn av feil belastning. Ved hjelp av fotanalysen, kan vi anbefale riktig sko og såle. Kroppen får bedre balanse og holdning, smertene avtar eller opphører og trettheten minsker.


Rett hanske til jobben

Artikkelnummer: 777700001
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 2 timer
Antall deltakere: 5-25
Pris per deltaker: 490,-
    
Skydda sine instruktører gir forslag som bidrar til en kostnadseffektiv og sikker arbeidssituasjon (AML). Gjennom vår analyse vil vi sikre at det sortimentet vi tilbyr innebærer en løsning som gir:

•   Rett funksjon
•   Rett beskyttelse
•   Rett følelse
•   Økt bruk
•   Høyere beskyttelsesnivå
•   Økt produktivitet


Åndedrettsvern

Artikkelnummer: 777700002
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 2 timer
Antall deltakere: 5-25
Pris per deltaker: 490,-

I løpet av dette kurset vil man tilegne seg kunnskap om hvordan åndedrettsvern skal være tilpasset brukeren og arbeidsoppgaven. Man vil få kunnskap om gasser og partikler, samt at risikovurdering av arbeidsmiljøet er nøkkelen til riktig valg av åndedrettsvern.

Etter endt kurs vil man ha kunnskap om:

•   Arbeidsmiljø
•   Rett funksjon og beskyttelse
•   Klassifisering og EN-standarder
•   Risikoanalyse

Hørselvern

Artikkelnummer: 777700003
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 2 timer
Antall deltakere: 5-25
Pris per deltaker: 490,-

I løpet av dette kurset vil man lære at valg av hørselvern gjøres på grunnlag av ulike kriterier; komfort, bruksområde og hvilken type støy man skal beskytte seg mot. Dempingen skal verken være for høy eller lav.

ETTER ENDT OPPLÆRING VIL MAN:

Ha god kunnskap om lydnivå, støy og forskrifter for hørselvern.


Øyevern

Artikkelnummer: 777700004
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: 2 timer
Antall deltakere: 5-25
Pris per deltaker: 490,-

Ved valg av øyevern er det nødvendig å ta rede på hvilke risiko som finnes og kartlegge disse. Med grunnleggende kunnskap fra dette kurset vil valget av riktig øyevern forenkles, og øyeskader unngås. Etter endt kurs vil man ha kunnskap om:

•   Arbeidsmiljø
•   Risikoanalyse
•   Klassifisering og EN-standarder
•   Rett funksjon og beskyttelse 

Øyevern brukes for at man skal være beskyttet mot alt fra flygende partikler til sprut fra kjemikalier. Dessuten kan  også UV-stråling eller sterkt lys være noe man kan utsettes for under arbeidsdagen. Det er viktig at man kartlegger hvilke risiko som finnes i arbeidsmiljøet og velger briller som er tilpasset den enkelte bruker.


Kundetilpasset kurs

Artikkelnummer: 777700005
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: Etter avtale
Antall deltakere: Etter avtale
Pris per deltaker: Etter avtale

På en arbeidsplass kan det være mange ulike komponenter innen personlig verneutstyr man benytter. Skydda sine instruktører har lang erfaring og god kjennskap til alt innen PPE. Ved å tilpasse et kurs til en spesifikk arbeidsplass eller arbeidsoppgave vil man kunne oppnå en tryggere og mer effektiv hverdag.

Om ønskelig kan være instruktører også foreta en sikker jobbanalyse som innebærer en systematisk analyse av risikoelementer på arbeidsplassen. Et tilpasset kurs kan inneholde opplæring i alt fra:

•   Hansker
•   Åndedretssvern
•   Hørselvern
•   Øyevern
•   Hodevern
•   Fottøy
•   Arbeidsklær
•   Fallsikring
•   Klassifiseringer og EN-standarder

Norsk grunnkurs i førstehjelp

Artikkelnummer: 777700006
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: Inntil 6 timer
Antall deltakere: 12 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 790,-

Målgruppe: Vi anbefaler alle å gå på livreddende
førstehjelpskurs med jevne mellomrom. 

MER INFO OM KURSET

Dette lærer du:

•   Vurdering av syke og skadde, varsling av 113
•   Pasienten reagerer ikke, sikring av luftveier
•   Undersøkelse og hjerte-lungeredning
•   Fremmedlegemer
•   Akutte hjertesykdommer
•   Undersøkelse av en skadet
•   Tiltak ved trafikkulykke
•   Førstehjelp ved lettere skader: forbrenning, sår, brudd, ytre blødning


Førstehjelpskurs, oppfriskning

Artikkelnummer: 777700007
Forkunnskapskrav: Førstehjelpskurs
Varighet: Inntil 3 timer
Antall deltakere: 12 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 590,-

Målgruppe: For de som har tatt førstehjelpskurs de siste 24 månedene og ønsker å vedlikeholde sin kompetanse. 

MER INFO OM KURSET

For at førstehjelpskunnskapen skal sitte er det viktig med repitisjon. Skydda sitt oppfriskningskurset er tilrettelagt for personer som tidligere har deltatt på førstehjelpskurs. Det har til hensikt å friske opp deltakerens førstehjelpskunnskap. hvor hovedfokuset vil ligge på hjerte- og lungeredning. 


Hjertestarterkurs (D-HLR)

Artikkelnummer: 777700008
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: Inntil 3 timer
Antall deltakere: 12 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 790,-

Målgruppe: Vi anbefaler alle å gå på livreddende førstehjelpskurs med jevne mellomrom. Passer for bedrifter eller personer som befinner seg i nærheten av eller eier en halvautomatisk hjertestarter. Bok vil bli tilsendt i forkant av kurset, deltakerne vil deretter ta et mindre e-learningkurs før oppmøte.

MER INFO OM KURSET

Visste du at?
Det er nesten alltid vanlige mennesker som er nærmest når noen blir akutt syke eller det skjer en ulykke. Derfor er det livsviktig at du kan sette i gang med for eksempel hjerte -lungeredning til profesjonell akuttmedisinsk hjelp kommer og overtar. Din innsats kan mer enn doble sjansen for å overleve ved hjertestans. 


Norsk grunnkurs i førstehjelp m/hjertestarter

Artikkelnummer: 777700009
Forkunnskapskrav: Ingen
Varighet: Inntil 8 timer
Antall deltakere: 12 pers. per instruktør
Pris per deltaker: 1090,-

Målgruppe: Vi anbefaler alle å gå på livreddende
førstehjelpskurs med jevne mellomrom. Passer for bedrifter eller personer som befinner seg i nærheten av eller eier en halvautomatisk hjertestarter. Bok vil bli tilsendt i forkant av kurset, deltakerne vil deretter ta et mindre e-learningkurs før oppmøte.

MER INFO OM KURSET

Dette lærer du:

•   Vurdering av syke og skadde, varsling av 113
•   Pasienten reagerer ikke, sikring av luftveier
•   Undersøkelse og hjerte-lungeredning
•   Fremmedlegemer
•   Akutte hjertesykdommer
•   Undersøkelse av en skadet
•   Tiltak ved trafikkulykke
•   Førstehjelp ved lettere skader: forbrenning, sår, brudd, ytre blødning