Product image
 • Laddar

Vifte Sundström SR 500 EX

Vifte Sundström SR 500 EX

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Sundströms EX-klassifiserte viftedrevne filterbeskyttelse er et system for bruk i visse eksplosive miljøer. Kombinasjonen vifte SR 500 EX og ansiktsdel, bestemmer vernets evne til å beskytte luftveiene og systemets EX-klassifisering. Forutsetningen for riktig valg, er at en grundig risikobedømming er utført av en kompetent person, både med tanke på eksplosjonsrisiko og valg av åndedrettsvern.

SR 500 EX er spesielt konstruert for bruk i miljøer som er eksplosive eller brannfarlige. Den filtrerte luften mates via en slange, overtrykket som skapes forhindrer at forurensning trenger inn. Start, stopp og valg av driftsnivå (175 resp. 225 l/min) styres med samme knapp. Utstyrt med automatisk kontroll av luftstrømmen, alarm med lyd og lyssignaler ved hindring i luftstrømmen.

Displayet har tydelige symboler for viktige data:

 • Lite vifteblad som lyser grønt ved normal drift
 • Større vifteblad som lyser grønt under tyngre drift
 • Triangel som lyser rødt ved stopp i luftstrømmen eller ved tette filter
 • Batteri som lyser gult ved lav batterikapasitet

Samsvarer med EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008, EN 13463-1:2009, EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Leveres med følgende:

 • Vifte EX
 • Batteri EX
 • Belte EX
 • Filteradaptere, 2 stk.
 • P3-partikkelfiltere, SR 510, 2 stk.
 • Forfiltere, 5 stk.
 • Forfilterholdere EX, 2 stk.
 • Luftstrømsmåler
 • Batterilader EX
 • Rengjøringsserviett
 • Bruksanvisning

Obs! Informasjon vedrørende slange:
Slange medfølger ikke, den medfølger de ulike ansiktsdelene. Unntak for Helmaske SR200, hvor slangen må bestilles.

Artikler
Henter artikkelinformasjon