Skydda Academy

Effektiv og forsvarlig HMS krever grunnleggende kunnskap. Både til gjeldende lover og regler, men også om risikovurdering, opplæring og bruk av nødvendig utstyr. For arbeidsgivere er det lovpålagt å ha denne kunnskapen, men ansvaret for en trygg arbeidsplass hviler på alle i bedriften - helt fra styrerommet til gulvet.

• Gjennom kurs og utdanning i Skydda Academy er alle deler av bedriften sikret god og sertifisert opplæring. Enten via fysisk opplæring ved vårt utdanningssentre eller via tilpassede digitale kurs.

• Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra bygg, anlegg og offshorevirksomhet, og kursingen gjøres på en pedagogisk og lett forståelig måte.

• Vår filosofi er at HMS må være enkelt for alle å gjennomføre i hverdagen for å være effektiv. Dette speiles i kursene vi tilbyr. Når du er ferdig hos oss, skal du skal være trygg på at det du har lært lett skal kunne omsettes i trygt og godt arbeidsmiljø.

• Trenger du ha behov for ytterligere bistand etter endt utdanning på Skydda Academy, følger vi deg gjerne opp med rådgiving, risikoanalyser og riktige produkter.