Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/20180226-SKYDDA2_fullimage.jpg

Liv og død i tunnelbrann: - Ha alltid flukthette i bilen

2020-01-03
Katastrofefilmen "Tunnelen" vise hvor galt det kan gå når biler begynner å brenne inne i norske fjell. Skulle det verste skje, kan en enkel flukthette være forskjell på liv og død.

Det er 1100 tunneler i Norge og de siste årene har alvorlige branner rammet flere av Norges viktigste tunneler, blant annet Gudvangatunnelen, Hanekleivtunnelen, Oslofjordtunnelen og Fjærlandstunnelen.


25.desember er det premiere på den nye norske filmen “Tunnelen”. I filmen kolliderer en tankbil i en tunnel og kjøretøyet begynner å brenne - det blir en kamp om liv og død for de involverte. “Tunnelen” forteller en fiktiv historie, men er likevel basert på et realistisk scenario.


Under innspilling fikk produksjonen likevel virkelig kjenne på hvor kort vei det er fra fiksjon til virkelighet. De var i gang med å filme "Tunnelen" i Høyangertunnelen da det oppsto brann i Gudvangtunnelen. 


Høyangertunnelen var stengt for trafikk for anledningen, men måtte åpnes igjen etter Gudvangatunnel-brannen, som eneste andre hovedfartsåre til Sogn. På grunn av ulykken måtte de resterende filmscenene spilles inn i Lærdalstunnelen. Hendelsen ble en skikkelig påminner om hvor alvorlig en tunnelbrann kan være. 

Omtrent samtidig som den norske filmpremieren åpner det nye tunnelsystemet som binder Rogaland sammen. 30. desember åpner Ryfylketunnelen - verdens lengste undersjøiske tunnel på 14,4 kilometer, ifølge Statens Vegvesen. I februar 2020 åpner Eiganes- og Hundvågtunnelen.

Undersjøiske tunneler og lange tunnelstrekninger utgjør en risiko både for yrkessjåfører og privatpersoner. Mange tunneler i Norge er potensielle dødsfeller ved kraftig røykutvikling.

- Risikofaktorene er ulykker som kan skape brann eller røykutvikling i en tunnel der det er begrensede rømningsveier og vanskelig å kjøre bort fra situasjonen. Dette kan være forårsaket av møteulykker, kollisjon i vegg, eller ved teknisk svikt på bremser og lignende der varmgang forårsaker brann, forklarer Jan Asle Espeland, HMS-ekspert og regionansvarlig for Vestlandet i Skydda.

LENGST: Verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen,  er nesten 25 kilometer lang og går mellom Aurland og Lærdal i Sogn og Fjordane. Den ble åpent i 2000 og er èn av ca 1100 tunneler på veinettet i Norge.

Enkelt sikkerhetstiltak

Ved en brann utvikles farlig røyk og giftige gasser. Derfor er det viktig med riktig beskyttelse for å ha mulighet til å komme seg trygt ut i sikkerhet.

Skydda og samarbeidspartneren Vestteknikk anbefaler at bilister og yrkessjåfører har en enkel fluktmaske plassert i kjøretøyet som beredskap i tilfelle tunnelbrann.

Sundström flukthette består av filtrerende åndedrettsvern i kombinasjon med hette til bruk ved evakuering under brann eller ved kjemikalieulykke. 

- Denne masken kan være livredderen både for sjåføren og de passasjerene som skulle befinne seg i bilen, vogntoget eller bussen. Eller på motorsykkelen for den saks skyld, forklarer Espeland. 

- Jeg mener at fluktmasken burde være like selvsagt som et sikkerhetsbelte. Ja det er en investering på noen kroner, men kan være en svært rimelig livsforsikring. Har man fluktmasken på så kan man også være i bedre stand å hjelpe andre i en kritisk situasjon, legger han til.

Kan redde liv 

I en situasjon med tunnelbrann hvor du har liten tid til rådighet kan en flukthette beskytte deg og du øker sjansene for å komme deg ut betraktelig. Hetten har 15 minutters brukstid og er enkel å oppbevare i bilen. Sundströms versjon av flukthetten veier kun 590 gram og ligger i en vakuumpakket aluminiumspose. Flukthetten åpnes kun ved behov, og kan derfor ligge i ti år uten at den trenger å byttes ut.

- Vi opplever at flere og flere etterspør fluktmasker, både bedrifter og privatpersoner. Undersjøiske tunneler er særlig utsatt for branner, og tyngre kjøretøy er overrepresentert. Ved tunnelbranner er det ikke bare kullos og støv som utgjør en risiko. Man vet aldri hvilke stoffer som tar fyr, og farlige gasser kan oppstå alt etter hvilke materialer som brenner, forklarer Katrine Tonning, leder for Marked og kommunikasjon i Vestteknikk.

Når man kjøper en flukthette, er det også viktig å passe på at masken har filter som beskytter mot både partikler, kullos og kjemikalier. Årsaken til dette er ganske enkel: partikkelfilter og kullos vil beskytte mot ren brannrøyk, men i en brann er det sjelden eller aldri ren røyk.

- I tunneler er det ofte varmgang i bremsene på trailere som forårsaker brann. Det som traileren er lastet med, vil også være en del av brannen. Det kan være alt fra plastmaterialer til farlige kjemikalier. Elektriske anlegg, drivstoff, isolasjon og andre stoffer blir også en del av brannen og vil avgi giftige gasser. For å være sikker på at du har rett filter, skal du se etter en maske med filterkombinasjonen «P3 CO ABEK», er rådet fra Tonning i Vestteknikk.

Nærmere beskrivelse av produktet og kontaktinformasjon for bestilling per mail eller per telefon finner du her.

Dette gjør du ved tunnelbrann:

  1.  Varsle vegtrafikksentralen gjennom nødtelefonene, ikke bruk mobil. Slik kan Statens vegvesens Vegtrafikksentral se hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner seg.
  2. Befinner du deg i en ettløpstunnel der trafikken går i begge retninger, må du varsle møtende trafikk, og deretter vurdere om du kan snu og kjøre ut. Går det ikke må man komme seg til nærmeste nødutgang.
  3. Befinner man seg i en toløpstunnel der all trafikk går i en retning, må man ikke snu, men heller forlate bilen og gå til nærmeste nødutgang.
  4. Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys.
  5. Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

Kilde: Statens vegvesen


Derfor er tunnelbranner farligere enn andre branner:

  • Røyken og ilden legger seg langsetter taket. Steinveggene rundt tunnelen absorberer varmen fra ilden, slik at temperaturen blir høyere enn i en brann på et åpent område. Dette øker faren for overtenning, særlig hvis det finnes brennbart isolasjonsmateriale i taket. Sammen med en trakteffekt – som forsterker evt. vind utenfra og bevegelser i luften som skyldes brannen – gjør dette at en tunnelbrann kan utvikle seg til en ildstorm.
  • Røyken blir langt mer konsentrert enn ved en brann av tilsvarende omfang på et åpent område. Den blir dermed tilsvarende giftigere og gjør det også vanskelig å orientere seg.
  • Konsentrasjonen av branngasser blir tilsvarende høyere, dermed også faren for en eksplosiv utvikling av brannen.
  • Eksplosjoner får sterkere virkning enn i friluft fordi trykkbølgene kastes tilbake fra vegger og tak.
  • Det kan være ytterst vanskelig – i praksis umulig – å rømme fra en tunnelbrann, særlig i en lang tunnel.

Last ned A4 plakat av flukthetten her.

Skriv ut og skriv inn utsalgspris.

Last ned produktblad for digital utsendelse.


Kilde: Statens vegvesen