Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Februar/asbestsanering.jpg

Asbest og asbestsanering

2020-02-05

Asbest er den eneste kjente risikofaktor og årsak til lungehinnekreft.

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest er den eneste kjente risikofaktor og årsak til lungehinnekreft. De fleste utsettes for asbest i yrkessammenheng

Lungekreft, lungehinnekreft og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest. Risikoen oppstår når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. 

Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Skydda tilbyr en rekke produkter for personlig verneutstyr ved arbeid med asbest. Valg av verneutstyr bør gjøres for hvert enkelt tilfelle etter utført risikoanalyse. 

Det kreves tillatelse fra Arbeidstilsynet for å håndtere asbest. 

Alle virksomheter som skal utføre rivning, reparasjon eller vedlikehold av bygningselementer med asbestholdig materiale, må søke tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Fakta om asbest:


Basert på den internasjonale databasen «The Global Burden of Disease Study» anslår SINTEF at Norge hadde 590 arbeidsrelaterte dødsfall i 2013. Hele 490 av dødsfallene hadde sammenheng med kreft: lungekreft 418 dødsfall,lungehinnekreft 64 og andre kreftsykdommer 8.

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, internitt, pernitt og asbestolux forteller at platene kan inneholde asbest.

Asbestfibrene er små og tynne og kan trenge helt ut i luftblærene i lungene når de pustes inn. Her kan de utløse en betennelsestilstand som kan føre til kreft. Det tar fra 20 til 40 år fra du har vært utsatt for asbest til det eventuelt kan påvises lungehinnekreft. 

 

Kilder (2019): https://kreftforeningen.no/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/