Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Home/NO/Forsidebannere-2019/fullimage-industrirapport.jpg

NY SKYDDA-RAPPORT: - Dårlige holdninger skaper farlig arbeidsmiljø

2019-10-16
450 arbeidere og 200 verneombud i norsk industrisektor har svart på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, ulykker og bruk av verneutstyr på arbeidsplassen.

Dårlig holdinger og manglende opplæring utpekes som hovedgrunnene til farlig arbeidsmiljø. Rapporten "Sikkerhet på arbeidsplassen" slippes under messen Offshore Tecnology Days (OTD) i Stavanger denne uken. Den bygger på en omfattende undersøkelse gjort av Skydda Norge og Kantar Sifo i august i år.
 

450 arbeidere og 200 verneombud i norsk industrisektor har svart på detaljerte spørsmål knyttet til sikkerhetskultur, ulykker og bruk av verneutstyr på arbeidsplassen. 

"Resultatene er ikke overraskende for oss som jobber med dette daglig, og det viser at bransjen åpenbart har en vei å gå når det gjelder både holdninger og opplæring. Jeg kan ikke poengtere kraftig nok hvor viktig det er at ledelsene i industribedriftene har fokus på å skape god sikkerhetskultur, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.
 

Et av hovedfunnene i rapporten viser altså at 74% av  industriarbeidere i Norge har sett-, hørt om- eller selv vært direkte involvert i ulykke på jobben. Samtidig mener både verneombudene og arbeideren at de ansatte selv har for dårlig holding til HMS og bruk av verneutstyr.
 

- Dette er et tankekors, og sier egentlig det meste om hvor skoen trykker. For dårlig opplæring, manglende kunnskap og "..dette er unødvendig. Jeg skal bare..."-holdning er konkrete utfordringer som må løses hvis vi skal få et tryggere arbeidsmiljø på norske industriarbeidsplasser i fremtiden. 

" Husk at 37 mennesker døde på jobb i landbasert arbeidsliv i Norge i 2018.

- Det er i følge arbeidstilsynet ett dødsfall hver tiende dag. Vi mener det er uakseptabelt, poengterer Aune.

I rapporten pekes det også på at repeterende arbeidsoppgaver, tidspress og kostnadsfokus oppleves som helsemessige risikomomenter.  Nær halvparten av de spurte arbeiderne sier også at de aldri har fått opplæring i bruk av verneutstyr, eller kun fått en kort innføring da de ble ansatt.

I rapporten lister Skydda opp fem konkrete råd som skal bedre sikkerhet på arbeidsplassen:

  1. Sikre kontinuerlige og gode risikoanalyser
  2. Velg riktig verneutstyr til hver enkelt arbeidsoppgave
  3. Gi bedre opplæring i bruk av utstyret
  4. Ha gode rutiner på kontroll og godkjenning av verneutstyr
  5. Fokus på holdninger og rutiner i hverdagen
     

- Undersøkelsen viser at verneombud- og arbeidernes oppfatning av sikkerhet på arbeidsplassen skiller seg signifikant fra hverandre. Men begge grupper er ganske enige om at hovedutfordringen er holdninger, sløvhet og slurv knyttet til bruk av verneutstyr. Da gir deg seg egentlig selv hvor fokus bør ligge. Èn arbeidsulykker er èn for mye, og absolutt alle tjener på god arbeidssikkerhet, understreker Vegard Aune.

____________________________________________________________________________________

Skydda Norge er en ledende leverandør av HMS-løsninger og personlig verneutstyr. Takket være unik kunnskap og riktige produkter, skaper vi trygghet på arbeidsplassen. Å være trygg er både lurt og lønnsomt. For oss er èn arbeidsulykke èn for mye.