Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/fullimage-aktueltside-stoy.png

Viktig å vite om støy og hørselvern

2023-06-06
Støy er definert som uønsket lyd, og disse deles gjerne inn i to typer:

1. Irriterende støy fra f. eks. ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en og lignende.
2. Skadelig støy fra støyende omgivelser > 80 dB (A) og impulslyd > 130 dB (C).

Hvordan velge riktig type hørselvern?

Støynivå måles i desibel (dB). En alminnelig samtale ligger på omkring 65 dB, mens et rop når opp i omlag 80 dB. Skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles, øker desibelnivået med tre dB. Lydeffekten av for eksempel 83 dB vil derfor være dobbelt så høy som av 80 dB.

Det er ikke bare støynivået som er avgjørende for om en lyd er skadelig eller ikke. Hvor lenge støyen varer og hvor ofte man blir utsatt for den, er også viktig. Derfor måles støy over tid. Måling av støy på arbeidsplassen er som regel basert på samlet støyeksponering over en hel arbeidsdag.

  

Hvordan avsløre skadelig støy?

Skadelig støy er en kombinasjon av det faktiske lydnivået og den tiden man eksponeres for det. Som et eksempel kan det nevnes at man ved 15 minutters opphold i 100 dB A-veiet lydnivå blir utsatt for samme dose støy som 8 timer i 85 dB A-veiet lydnivå. Det er derfor viktig å danne seg et bilde av all støy.

Egnet hørselsvern er påbudt når arbeidstaker utsettes for et gjennomsnittlig lydtrykknivå (normert ekvivalentnivå) høyere enn 85 dB, eller når maksimalt lydnivå er høyere enn 130 dB (C) Peak.

Hvordan velge riktig hørselvern?

Valget av hørselvern gjøres på grunnlag av noen få parametere: Vernets komfort, bruksområde og hvilken støy du må beskytte deg mot. Dempingen skal hverken være for høy eller for lav.

Viktig med riktig demping

Det er viktig å velge et hørselvern som ikke «overdemper». Da kan du miste kontakten med omgivelsene og for eksempel ikke høre varselrop. Samtidig skal det holde den skadelige støyen ute. Vi tåler bare en viss mengde støy per dag uten å risikere å utvikle hørselskader. Faktorer som påvirker forholdet er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyende miljøet. Eksempelvis påvirkes vi like mye av 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Vær også oppmerksom på at hørselen din påvirkes av støy.

Dette bør du ta hensyn til:

  • Støynivå
  • Frekvensnivå på støy
  • Hørselvernets dempeevne
  • Individtilpassing
  • Komfort
  • Kommunikasjon
  • Miljø, temperatur

Et godt tilpasset hørselvern har et lydnivå på rundt 70dB(A) i øreklokken. Da blir du heller ikke isolert fra all lyd. Husk at det skal være mulighet for å oppfatte lyd i omgivelsene selv med hørselvern på.

Riktig valg av beskyttelse gir betydelig større mulighet for at hørselvernet brukes hele arbeidsøkten. Dette er en forutsetning for at man skal oppnå ønsket beskyttelseseffekt. Selv kortere tids «slurv» kan redusere effekten av hørselvernet kraftig.

For å gjøre det enkelt har vi delt inn hørselvern i 3 nivåer:

Level 1:

Bra demping som passer ved lettere støy i industrimiljøer. Spesiell bra demping ved middels og høye frekvenser.

Level 2:

Høyere demping i både lave og høye frekvenser, for et mer krevende støymiljø.

Level 3:

Ekstra høy demping ved middels og lave frekvenser.
Tabellen gir veiledning i valg av produkt og bygger på forventet verdi inni øreklokken på mellom 70 og 80 dB(A). 
Eksempler på støyende nivåer db(A):
dB(A Arbeidsplass    Level
120-150 Flyplasser, motorsport 3
115-130 Gruver     3
110-120 Boremaskiner  3
105-120 Skogsmaskiner  3
105-115 Hjullaster   3
100-115  Betongindustri  2
100-115 Tekstilindustri 2
100-115 Smie  2
100-110 Veiarbeid 1-2 2
100-110 Maskinrom 1-2
100-110 Bolthammer

1-2

95-105   Tung traktor

1

90-105  Stansemaskiner

1

90-100   Vanlig verkstedstøy   

1

85-100   Lettere traktor   

1

85-100   Elektroverktøy (hånd)  

1

Ca 50 Stille kontor          

1

Ca 20   Stille natur

1

Ulike typer hørselvern

Ørepropper 

Vi tilbyr ulike propper, både engangs- og flergangspropper med varierende demping. De finnes i ulike størrelser, siden øregangen ikke er lik hos oss mennesker. Det er viktig at hele proppen føres inn i øregangen slik at den gir optimal demping av støy. Her er noen gode eksempler:

Ørepropp Zekler 802 S, 802 L
Bøylepropper ZEKLER 901
Ørepropp med medhøring 3M Peltor EEP-100

Passive kåper 

Skydda tilbyr en rekke ulike øreklokker, både for montering på hjelm og med bøyle, med ulike dempeegenskaper for de fleste miljøer. Her er noen gode eksempler:

Hjelmklokke 3M Peltor Optime IIP3E

Hjelmklokke ZEKLER 402H

Øreklokke 3M Peltor X4-A

Hørselvern med innebygd elektronikk

Hørselvern med DAB 

Hørselvern med Bluetooth

Vil tilbyr en rekke hørselvern med innebygd elektronikk. Vi har elektronisk hørselvern med komradio eller med Bluetooth som man kan kommunisere gjennom. Vi har også hørselvern med nivåavhengig medlytting slik at man oppfatter hva som foregår i nærheten. 

Her er noen gode eksempler på hørselvern med innebyggd kommunikasjonsradio:

Headset hodebøyle 3M Peltor WS LiteCom III Hi-Viz 446 MHz

Hørselvern 3M Peltor hodebøyle WS Litecom Plus LPD 433

Hørselvern 3M Peltor hjelmfeste Litecom Plus PMR 446

Wireless Phone Headset 3M Peltor WS Alert XPI med mobilapp – hjelmfeste inkl. batteri og lader