Laddar
Laddar
Laddar

- Ingen blir miljøskadd hos Skydda

2023-10-18

Skydda har en unik posisjon som HMS-spesialist og ekspert på å holde mennesker skadefrie på arbeidsplassen. Dette er en posisjon som også forplikter når det kommer til å ta vare på verden rundt oss. Vi kan ikke ikke leve med å være "miljøskadd". Derfor står bærekraft høyt på lita over våre verdier.

Én bestilling - én levering - én faktura

Hvis dere som forhandler bestiller én ordre med varer fra fem ulike leverandører via Skydda, vil dere få en samlet forsendelse fra vårt varelager. Det betyr én lastebil istedenfor fem forskjellige som kjører varer til deg. - Skydda Norge samarbeider med opptil 80 leverandører. 

Når man legger inn en bestilling hos oss, sørger vi for å pakke alle produkter samme forsendelse og sende ut én levering. Slik sparer vi miljøet for med daglig utslipp og påkjenninger. Samtidig jobber vi tett med våre leverandører for å gjør innpakningen mer miljøvennlig, forklarer Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge.

Ved å bruke én aktør istedenfor å splitte opp én bestilling til flere, vil man få større volum og betydelig færre sendinger. I tillegg reduseres  emballasjen betydelig. Dette gir lavere miljøpåvirkning enn om man har flere små kolli med mange sendinger. Samtidig sparer kundene både tid og penger på å bestille alt på ett sted.

Redusert klimagassutslipp hos fraktleverandør

Fra fraktleverandør DB Schenker får Skydda Norge statistikk over hvordan forsendelsene påvirker miljøet.  Schenker samlaster i størst mulig grad og fyller opp bilene så mye som mulig. Dette gir en høy utnyttelsesgrad slik at CO2-utslippet kan fordeles på flest mulig sendinger og dermed blir miljøbelastningen total sett lavere for hver kunde. De jobber også med å få fase ut diesel- og bensinbruk i all transport mot forbybare energikilder.

Ren logistikk: Ved å redusere miljøpåvirkningen av produktene og operasjonene våre driver vi klimatiltak, går over til fornybar energi og forvalter ressurser effektivt. Vi tar sikte på å sikre bærekraftige veksttiltak for målet vårt om å oppnå klimanøytralitet* innen 2040, og gir scope 3 utslippsreduksjonsløsninger og nøytralisering av utslipp gjennom hele forsyningskjeden.

*Bruk av maksimalt 10 % permanent karbonfjerning/-forskyvninger (Net Carbon Zero).

Les mer om DB Schenkers bærekraftsstrategi her.

Skydda har kuttet ut flyfrakt.

Skydda har tro på miljøhensyn og har også redusert transport fra Ulricehamn til 2 biler per dag. I praksis påvirker ikke dette leveringen av varer til kunder utenfor region sør/øst. I tillegg har vi i Skydda kuttet ut flyfrakt.

Vi jobber med å overbevise våre kunder om å reduserte antall leveringsdager, ved å samle opp slippdager til en eller maks to i uken vil alle minske på CO2-avtrykket. 

Grønn energibruk i nytt sentrallager 

I løpet av 2023 har Skydda Group sammen med vår partner i logistikk, Logistikkpartner, flyttet sitt sentrallager inn i et nytt, mer moderne og innovativt lagerlokale på industriområdet Rönnåsen i Ulricehamn.

Omtrent halvparten av elektrisiteten som brukes i vår lagervirksomhet genereres av solcellepaneler. 

Det er en prestasjon som Skydda Group er stolte av og som representerer vår forpliktelse til en mer bærekraftig og miljøvennlig energiforsyning. 

Returordning

Skydda Norge er også medlem i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt er et nonprofit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emblalasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes, og som deltaker i en slik returordning bidrar vi med et viktig miljøansvar. 

Gjennom Grønt Punkt Norge er Skydda Norge med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.