Laddar
Laddar
Laddar

Dette gjør du ved brannulykke på jobb

2021-04-13

Brannulykker og brannskader kan oppstå på de fleste arbeidsplasser. Brannforebyggende tiltak og riktig beskyttelse vil sørge for en tryggere jobbhverdag.

BRANNSIKKERHET: Enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller begrense eventuelle brannfarer på arbeidsplassen.

- Typiske miljøer med risiko for brannskade er arbeidssituasjoner med ild, sveising, smelteverk, damp og elektrisitet. Kjemiske substanser på arbeidsplassen kan også forårsake brannskader, sier Ronny Røsberg, regionsansvarlig Vest- og Midt-Norge i Skydda Norge.

Mange branner og brannskader kan man forhindre ved å sørge for god forberedelse og å ha riktig utstyr til arbeidsoppgavene som skal utføres.

- Derfor vil risikoanalyse være en sentral del av virksomhetens HMS-arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring og påse at det blir brukt utstyr. Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Man skal aldri ta noen snarveier, råder HMS-ekspert Røsberg.


RONNY RØSBERG i Skydda Norge.


Brannkurs


Storm Kurs og Beredskap AS, som eies av Skyddas samarbeidspartner Aktiv HMS, kan tilby kurs og opplæring innen brannvern, inkludert kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider, brannøvelser og industriverntrening i hele landet. 


- Våre instruktører har lang erfaring fra frivillig og profesjonell branninnsats, samt god formidlingsevne. Det siste vektlegger vi sterkt når vi engasjerer nye instruktører, sier Jardar Falch, kursleder og koordinator hos Storm Kurs og Beredskap AS. 


- Vi tilbyr slokkemidler, og formidler kvalitetsprodukter fra Presto. Vi har også personell som er kvalifisert til å utføre kontroll og service på slokkemidler, legger han til. 


Beskyttelse mot brannskader


Å sikre arbeidsmiljøet med førstehjelpsutstyr, brannslukningsapparat, ventilasjon og å generelt tilpasse miljøet til selve risikomomentet er en god start. I tillegg er det svært viktig å bruke personlig verneutstyr tilpasset arbeidstaker og arbeidssituasjon.


Hos Skydda Norge finner du det du trenger innen personlig verneutstyr. Å arbeide med oss innebærer at du får tilgang til vår brede kompetanse om personlig verneutstyr og sikkerhet på arbeidsplassen.


Hva slags beskyttelse du trenger vil avhenge av arbeidsmiljø og arbeidet som skal utføres. Det grunnleggende kravet er at materialet og funksjonen til utstyret skal bidra til å minske eventuelle skader.


Skydda Norge har flammebeskyttende bekledning som beskytter varme og flammer, og verneklær med elektrostatisk beskyttelse og redusert risiko for gnistdannelse. Les mer om standarder i vår multinorm bekledning her.


- Skydda Norge har hansker (EN 60903) og hjelmer som er 1000Volt godkjent (EN 50365), og vi har vernehjelm og visir som er godkjent mot elektriske lysbuer, forteller Ronny Røsberg. 


I tillegg har Skydda HI- eller HRO-godkjente sko tilpasset arbeidssituasjoner med varme.


Hos oss finner du også førstehjelpsutstyr og annet viktig tilbehør tilpasset risikoen i virksomheten; førstehjelpsstasjon, branntepper, brannskadekoffert, og brannskadegelé for å nevne noe.


Vanlige årsaker til brannskader kan være:

  • Kontakt med varme gjenstander
  • Åpen ild
  • Varm væske eller damp
  • Solskader
  • Lysbueskader
  • Kjemiske brannskader
  • Elektriske brannskader
  • Brannskader


Hvor alvorlig en brannskade er avhenger av temperaturen på det som forårsaker skaden, hvilke kroppsdeler som blir rammet, hvor lenge huden blir eksponert, samt hvor tykk huden er. Ved brannskader er det viktig med rask nedkjøling for å hindre at skadeomfanget blir større og forhindre infeksjon i det forbrente området. En førstegrads forbrenning kan man normalt behandle selv.

Større og dypere forbrenninger trenger behandling av helsepersonell.


Førstehjelp ved brannskader


● Sikre livsviktige funksjoner.
● Kjøl ned med rennende kaldt vann i 1-2 minutter, for å redusere dybden og utbredelsen av skaden.
● Fortsett med lunkent vann i 20-30 minutter, for å lindre smerte.
● Stikk ikke hull på blemmer.
● Dekk til blemmer og åpne sår med en ren bandasje.
● Ring 113 ved alvorlig skade, eller når du er usikker på hvor alvorlig skaden er.
● Brannskader i ansikt og luftveier er alltid alvorlige, og skal ettersees av helsepersonell.


BRANNSKADENS GRAD


Førstegrads forbrenning


En slik skade omfatter bare det øverste laget av huden. Det brente området er rødt og smertefullt, men uten blemmer. En førstegrads forbrenning behandles som en mindre alvorlig brannskade.


Annengrads forbrenning


Skaden går dypere ned i huden, og smertene er kraftigere. Hudområdet er rødt og man ser normalt væskefylte blemmer. Hvis det forbrente området er større enn arealet av pasientens håndflate, eller brannskaden forekommer i ansiktet, kontaktes helsepersonell for videre råd og behandling etter den første behandlingen på skadestedet. Skadene kan være livstruende.


Tredjegrads forbrenning


Dette er en alvorlig brannskade. Huden kan være forkullet, læraktig, grå, brun eller hvit. Området er smerte- og følelsesløst, men det er normalt store smerter pga. skader i området rundt. Tredjegrads forbrenninger skal alltid tilsees av helsepersonell, og større skader krever sykehusinnleggelse. Skadene kan være livstruende.


Kilder: Norsk Helseinformatikk, Rodekorsforstehjelp.no