Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/20180226-SKYDDA1_fullimage.jpg

Å være trygg skal være enkelt

2016-10-21
- Blir trygghet på arbeidsplassen for komplisert, går det utover det som egentlig er formålet: å gi de ansatte en sikker og trivelig hverdag, sier HMS-ekspert Vegard Aune.

Før helga gikk oljeleverandør og IKM-sjef Ståle Kyllingstad hardt ut mot HMS-kjøret i egen bransje. Den profilerte næringslivslederen uttalte til Dagens Næringsliv at urimelige interne krav skapte absurde situasjoner og var svært lite verdiskapende.

- Min oppfating er at det finnes en rekke bedrifter som har skapt seg kunstige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette skaper unødvendig misnøye, irritasjon og kostnader. Trygghet på arbeidsplassen skal være enkelt og lønnsomt, sier Vegard Aune, sjef i Skydda Norge - Nordens ledende leverandør av verneutstyr og HMS-løsninger.

I DN-intervjet, definerte Ståle Kyllingstad HMS som ”At folk skal være like friske når de går hjem fra jobb, som da de kom”. - Verre er det ikke. Vi må bli kvitt mystifiseringen rundt dette, understreket Kyllingstad - og viste til at han hadde mottatt rapporter på over femti sider da en ansatt var misfornøyd med vernesko og vernehansker.

Videoen av Kyllingstad som hudfletter egen bransje ble forøvrig sett av over 40 000 samme dag som den ble lagt ut.

Vegard Aune i Skydda Norge deler IKM-sjefens oppfatning. - Det bygges opp noen hierarkier i enkelte bedrifter og HMS-avdelinger som gjør at selv de enkleste grep blir omfattende og vanskelige. Det er en farlig og unødvendig utvikling. I de aller fleste tilfeller holder det lenge å gjøre en risikoanalyse sammen med en ekspert, sammenholde resultatet med kravene i henhold til Arbeidsmiljøloven  og gjøre en avtale med en god HMS-leverandør om levering av det som trengs. Eller aller helst fjerne hele risikoen forklarer HMS-eksperten.

Aunes tips er å erkjenne at ikke alt HMS-arbeid relatert til verneutstyr er livsviktig: - I henhold til forskriftene operer vi med tre kategorier, der 1 er “enkle produkter” -kun egnet til å beskytte mot mindre risiko, 2 er produkter som krever en form for tredjeparts godkjenning, men der bruken ikke er forbundet med stor helserisiko. Eksemeplvis vernesko, hjelmer og hørselvern. I kategori 3 finner vi utstyr som er helt avgjørende for liv og helse. Dette kan være åndedrettsvern, fallsikring eller spesialprodukter (hansker) for håndtering av kjemisk avfall. Det sier seg selv at hvis du lager et system der disse kategoriene behandles likt, så sløser du med både tid og ressurser.

- Mitt råd er å jobbe tett med din verneutstyrsleverandør og bruk den kompetansen de besitter til å finne trygge løsninger for de ansatte og bedriften.

Last ned PDF av artikkelen her.


TEKST: Pål Tømmerhoel | FOTO: Skydda Norge