Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2023/Sommervikarene-fortjener-trygge-forhold-2.png

Sommerjobber og arbeidssikkerhet: Viktige krav og ansvar for arbeidsgivere - Skydda Norge

2023-07-03
Sommeren er høysesong for unge som skal ut i arbeidslivet for første gang. - Enten man er sommervikar, vikar eller fast ansatt så finnes det et regelverk og lovverk som gjelder for alle uansett, sier Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet

- Sommervikarene fortjener trygge forhold 

Aune synes det er positivt at mange unge ønsker å bli en del av arbeidslivet og er tydelig på arbeidsgivers ansvar om å gi en god opplæring og introduksjon av HMS.

– Mange unge og uerfarne arbeidstakere er kanskje ikke klar over hvilke krav man har. Som arbeidsgiver må man vise at bedriften tar arbeidsmiljø og sikkerhet på alvor, og forsikre seg at den unge har fått og forstått denne informasjonen, sier Aune.


– Still spørsmål


Videre påpeker Skydda-sjefen at det skal inngås en skriftlig kontrakt som beskriver arbeidsforholdet og arbeidsgiver skal legge til rette for rett opplæring på lik linje som med alle andre i bedriften. I tillegg mener Aune det kan være nyttig for en fersk sommervikar å ha en fast kontaktperson og en slags mentor å forholde seg til. Det vil skape tillit og trygghet på arbeidsplassen.

Den daglige lederen tror nemlig mange unge og nyansatte kan føle seg usikre og redde for å stille eventuelle spørsmål eller å varsle om avvik direkte til sjefen.

– Og det er viktig å få informasjon om hvilke varslingsrutiner man har i bedriften, legger han til. Et annet godt råd fra HMS-eksperten er å spørre bekjente, venner og familie om hvilke spørsmål man skal stille en arbeidsgiver for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

– Mange er bare opptatt av å vite lønn og arbeidstid, men ungdom fortjener et skikkelig arbeidsforhold. Hør derfor med andre om hva man skal spørre arbeidsgiver om for å sikre at ting blir gjort ordentlig. Aune nevner også LOs sommerpatrulje som et viktig tiltak for å bidra med veiledning og informasjon på arbeidsplasser.

– Veldig mange bedrifter er veldig gode, mens andre bedrifter dessverre slurver en del når det gjelder å ansette unge sommervikarer. Sommerpatruljen er helt klart med på å gi et sikrere arbeidsforhold både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

VERDIFULLE VIKARER: En god start i arbeidslivet kan sikre bedriften tilgang på god arbeidskraft for mange år.


Vis interesse


Det er ikke bare ungdom og unge voksne som får seg sommerjobb her til lands. Mange bransjer og virksomheter benytter seg også av innleid utenlandsk arbeidskraft.

– Man vet at flere av disse arbeidstakerne ofte har ansettelsesforhold som midlertidig ansatt eller innleid gjennom bemanningsbyråer og mange kan ha en annen sikkerhetskultur og risikoforståelse.

I tillegg kan språket være en utfordring, sier Skydda-sjefen. Dette kan for eksempel føre til misforståelser rundt rekkefølgen ting skal gjøres, eller at man ikke oppfatter andre forhold som kan skape risikofylte situasjoner. Aune tror at mange av disse arbeiderne kommer fra en arbeidskultur der det ikke er vanlig å påpeke feil og mangler, og understreker derfor viktigheten av kravet til god opplæring.


– De har voldsom respekt for ledere og arbeidsgivere, og det er sjelden noen som stiller spørsmål eller gir beskjed ved kritikkverdige forhold.

For å forebygge ulykker må arbeidsgivere sørge for risikovurdering, sikkerhetsopplæring og korrekt utstyr. Arbeidsgiver må være bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen.

Han oppfordrer kollegaer og andre på arbeidsplassen, til å integrere ferske sommervikarer og utenlandske arbeiderne på en måte som viser interesse og som åpner opp for å starte en dialog med mulighet for å stille spørsmål.

– Det handler om å bli sett og behandle folk likt. Dette fører i sin tur til at selskapet opparbeider et godt omdømme og blir attraktivt å jobbe for. Vi vet at de som er gode på HMS, også leverer best resultatmessig. Alle tjener på riktig sikkerhet, avslutter HMS-eksperten.

VEGARD AUNE er daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.