Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/Mars/aktuelt-full-bygg-hoyden.jpg

Slik sikres byggeplasser mot koronasmitte

2020-03-26
Hele Norge påvirkes nå av koronasituasjonen og myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronavirus.

15.mars kom Byggenæringens Landsforening (BNL) ut med anbefalinger i henhold til smittevern på byggeplasser. 

Arbeidet med smittevern må gjennomføres på linje med annet kritisk sikkerhetsarbeid på byggeplassen.

BNL understreker at samarbeidet mellom tillitsvalgte og prosjektledelse nå er helt avgjørende for fortsatt arbeid og drift på byggeplasser. 

 • Det bør opprettes en korona-ansvarlig på hver byggeplass som får i oppgave å påse at reglene fra Folkehelseinstituttet og interne regler etterleves. 
 • Ved drift av byggeplass skal det forberedes for alternativt arbeid i produksjonen hvis leveranser svikter eller personell uteblir. 
 • Skaff oversikt over status for kritiske materialer og tjenester, og gjør vurderinger om kritiske leveranser kan fremskyndes. 
 • Det skal vurderes om det oppstår ny risiko som vil kreve sikringstiltak hvis deler av byggeplassen må stenges. Vurder og iverksett om mulig sonedeling av byggeplass, slik at ulike grupper isoleres best mulig fra hverandre. 
 • Bedriften skal sørge for at håndverkere kan arbeide med pålagt minste avstand innbyrdes på 2 meter og ikke under enhver omstendighet nærmere enn minimum én (1) meter. 
 • Unngå vernerunde i grupper ved å dele vernerunden på byggeplassen i soner og la hver deltaker kontrollere en sone. Daglige møter på byggeplassen gjennomføres i mindre grupper. 

Karantene-tiltak

 • Hvis en person får påvist smitte eller har vært i kontakt med smittede, slik at det er behov for karantene, skal vedkommende umiddelbart reise hjem for gjennomføring av karanteneoppholdet. Hjemreisen kan skje ved bruk av egen bil, eller annen transport uten kontakt med omverden etter avtale med arbeidsgiver. Man skal ikke bruke kollektiv transport. Før avreise skal vedkommende oppfordres til å kontakte lege for å få sin situasjon vurdert og for klargjøring for sykemelding. 
 • Brakkerigg er ikke egnet for karantene! Hvis karantene uansett må gjennomføres i boligkvarteret, må deler av brakkeriggen som utgjør karanteneområdet avsperres fysisk og merkes som karanteneområde. Det må tilrettelegges en forsyningstjeneste på en måte som sikrer at det ikke er direkte fysisk kontakt mellom den som er i karantene og omverdenen.

Fysiske møter og kontordrift under Covid-19

 • Fysiske møter skal unngås ved bruk av telefonmøte eller digitale konferanseløsninger. Når møter ikke kan gjennomføres digitalt, kan fysiske møter brukes forutsatt at antall møtedeltakere ikke overskrider fem personer. I tillegg er det pålagt at minsteavstand på 2 meter kan opprettholdes under hele møtet og ved gjennomføring av fysisk møte skal én møtedeltaker ha ansvar for at denne avstanden opprettholdes. 
 • Ansatte som ikke absolutt må være på byggeplass for å utføre sine oppgaver skal arbeide via hjemmekontor. Personer som oppholder seg på byggeplass uten at dette er tvingende nødvendig, skal bortvises og avviket skal rapporteres til hovedbedrift. Bruker man brakker som kontor skal det fordeles kontorplasser slik at "tette arbeidssituasjoner" ikke oppstår. Utnytt også møterom til kontor og vurder om det skal anskaffes flere brakker.

Brakke med skifte- og hvilerom

 • Informer om Folkehelseinstituttets anvisninger om smittevern.
 • Begrens hvor mange som kan bruke skifterommet samtidig. Tilrettelegg skifteperiodene slik at personell kan bruke skifte- og hvilerom på omgang for å redusere nærhet under skifte og vask. Informer om regler for dette. 
 • Etabler regler om rengjøring ved håndvask/rens for alle som beveger seg utenfra og inn. Sørg for god håndhygiene ved at håndsåpe og tørkepapir er tilgjengelig og blir etterfylt ved alle vasker.
 • Felles matordning/kantine avvikles og den enkelte oppfordres til å ta med egen matpakke. Felles drikke som vann, kaffe og te kan være tilgjengelig. Bruk engangskopper. Spisebord skal vaskes med varmt vann og såpe når spisepausen er over. Hvis spisebord brukes på omgang, skal bordet vaskes på samme måte mellom hver bordsetning. Felles kjøleskap må desinfiseres 2 ganger daglig, eller alternativt avvikles.
 • Sørg for papirdispensere slik at papir er tilgjengelig for å unngå hudkontakt ved bruk av kanner/mugger. Utplasser oppslag om forebygging av slik hudkontakt. 
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om avstand til annen person lik 2m. 
 • Alt arbeid på byggeplassen skal utføres med hansker. Hansker skal tas av og "parkeres" når personell går inn i brakken. Lag løsninger for "parkering av arbeidshansker" slik at disse ikke kommer i kontakt med hverandre. 
 • Brakker rengjøres minst en gang om dagen med desinfiserende renhold. Forsterk renhold av skifterom med desinfiserende renhold av smittbare berøringsflater minst 2 ganger daglig. Dette omfatter flater som rekkverk, dørhåndtak, brytere, vasker, dispensere mm. 

Brakke som boligkvarter

 • Utfør håndvask hver gang du kommer inn i egen hybel. Ikke besøk hybel til andre beboere. 
 • Fordel bruk av hybler slik at det blir størst mulig avstand mellom hybler som er i bruk. 
 • Vurder om arbeidsstokken kan reduseres slik at pendlerturnus gir mer ledig plass i boligkvarteret. 
 • Tilrettelegg møblering i fellesrom slik at det er enkelt å overhold pålegg om minsteavstand lik 2m, Angi ved oppslag hvor mange som maksimalt kan oppholde seg i fellesrom med utgangspunkt i pålagt minsteavstand lik 2m.


Skydda Norge gjør oppmerksom på at anbefalingene kan bli endret avhengig av hva som til enhver tid blir ansett som påkrevd for å begrense korona-smitte. Det anbefales at bedriftene til enhver tid forholder seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring, og er å betrakte som minimumstiltak. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover dette.

Les også: Viktig informasjon om produkter knyttet til korona-viruset