Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å være forberedt: Dette gjør du ved klemulykke på jobb

2022-01-18
I løpet av årets første uke omkom to personer i klemulykker på norske arbeidsplasser. - Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte kan og forstår, sier ekspert på arbeidssikkerhet.

Starten på 2022 har vært dramatisk med to tragiske arbeidsulykker med dødelig utfall. En mann i 20-årene døde etter at han kom i klem mellom båt og kai på Frøya i Trøndelag. I Bodø omkom en mann i 40-årene etter en klemulykke på Leira. Ulykken skjedde i forbindelse med service på en hjullaster.

- I arbeidsmiljø hvor man finner bevegelige gjenstander og maskiner med bevegelige deler, er det potensielle farer for en klemulykke. Mange skader kan unngås ved å gjøre en sikker risikoanalyse som sørger for at arbeidet skjer i henhold til prosedyren, sier HMS-ekspert Jan Asle Espeland i Skydda Norge.

Tid redder liv


I 2020 ble det rapportert i alt 20 080 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge, hvor 1215 tilfeller var klemskader. Det er næringsområdene industri og bygge- og anleggsvirksomhet som er mest utsatt for klemulykker.

- Fellestrekket for ulykkene er ofte mangelfull bruk av verneutstyr eller at maskiner som benyttes ikke har god nok sikkerhet. Uansett årsak så er det energien involvert som avgjør hvor alvorlig skaden blir, påpeker Espeland.

Klemulykker fører ofte til store, innvendige skader på kroppen, og er svært smertefulle.

- Skjer det en arbeidsulykke, stor eller liten, så har tiden alt å si. Det er helt avgjørende å ha en redningsplan som alle ansatte på arbeidsplassen kan og forstår. Vet alle hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre det, kan det være forskjell på liv og død.

TRYGGHET PÅ JOBB: Jan Asle Espeland er regionansvarlig i HMS-selskapet Skydda Norge. 

Må tilrettelegge


Asle Haaland, HMS-verneingeniør i bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS, er helt enig med Espeland. Han trekker frem særlig tre viktige nøkkelord som bidrar til å skape en trygg arbeidsplass; planlegging, involvering og tid. 

- Mange gjør sikkerhetsanalyser fordi det kreves, men det er dessverre mye dårlig analysearbeid. Og det er ikke sikkert at de rutinene som ble laget for lenge siden, er de som passer inn i arbeidssituasjonen og omgivelsene man arbeider i nå, sier Haaland. 

- Man skal tilrettelegge for at man kan arbeide på en måte som ikke skaper risiko for andre. Under sammenfallende aktiviteter der ulike fagpersoner jobber i samme område, må alle alltid være flinke til å samordne og å informere hverandre. Man er kanskje flink til å passe på seg selv og sitt, men man må heller ikke skape unødvendig risiko som kan påvirke andre.

I tillegg påpeker HMS-verneingeniøren viktigheten av å ta hensyn til lokale forhold som vær og vind som kan endre en arbeidssituasjon. 

- For eksempel er dårlig vær med mye vind og heising av store elementer en dårlig kombinasjon. Det er også ekstremt viktig å sørge for å ha fluktmuligheter og "ha ryggen fri" når man arbeider med ting som kan velte, understreker Haaland. 

Kom i klem 


At det er viktig å følge instrukser og sikkerhetsprosedyrer på arbeidsplassen, er noe Fredrik Holm fra Halden fikk erfare i 2014. Da ble han som produksjonsarbeider på Norske Skog Saugbrugs utsatt for en alvorlig klemulykke på jobb.

OMSKOLERT: Fredrik Holm har de siste årene jobbet som rektor i Halden kommune.

- Den kvelden skulle jeg sikre at papirruller ble riktig festet inn i en maskin, og da jeg festet papiret på hylsa kjenner jeg at langfingeren kommer i klem mellom hylsa og den roterende drivvalsen. Det første jeg tenker er at hvis jeg kjemper imot, fører det bare til mer skade, forteller Holm.

Roterende valser drar hånden og armen inn i maskineriet. Fredrik opplever at hud, nerver muskler og sener blir revet av. Armen var på vei til å bli dratt ut av skulderleddet da noen kom til unnsetning og fikk trykket på nødstoppen.

Som følge av arbeidsulykken blir Fredrik lagt i narkose, og han må opereres flere ganger på kort tid. I dag har han en arm med betydelig redusert funksjon og han sliter med kroniske smerter. 

HARDT SKADET: Fredrik Holm fikk livet forandret etter en klemulykke hos en industribedrift.

Halden-mannen håper at hans erfaring kan hjelpe andre.

- Man skal ikke kutte hjørner for å spare tid! Ser man andre gjøre ting som de ikke burde, er det viktig å si ifra! Alle har et ansvar. Mange vet at det de gjør er farlig, men man skjønner ikke hvor ille det kan bli før man har sett eller opplevd det selv, poengterer han.

Etter ulykken har Fredrik holdt flere foredrag om sin egen opplevelse, og han benytter også anledningen til å understreke viktigheten av HMS-forebyggende arbeid på arbeidsplassen.

Ring 113!


Sannsynligheten for en alvorlig skade i en klemulykke øker med vekten og/eller hastigheten på objektet som forårsaker skadene. Desto større vekt, eller større høyde objektet faller fra, desto større sannsynlighet for alvorlig skade.

- Det første du må gjøre er å ringe 113 for å varsle helsepersonell. Deretter må man sørge for egen sikkerhet, og sette i gang førstehjelp der det er mulig, forklarer Espeland i Skydda.

- Ved små skader kan man bruke utstyr fra enkle førstehjelpssett for å stoppe blødninger. Ved større og mer alvorlig ulykker skal man unngå å flytte på personen som er skadet. Alvorlige klemskader skal kun behandles av helsepersonell. Din oppgave er å holde den skadde i live til helsepersonell tar over, legger han til.

Konkrete råd for å unngå klemskader


• Virksomheten skal gjennomføre en risikoanalyse sammen med en ekspert, sammenholde resultatet med kravene i henhold til Arbeidsmiljøloven og gjøre en avtale med en god HMS-leverandør om levering av det som trengs.

• Iverksett tiltak og bruk riktig utstyr som sikrer bedre beskyttelse for å minimere risikoen. Dette kan for eksempel være bruk av vernehansker og vernesko for å hindre klemskader.

• Hold hendene borte fra roterende utstyr.

• Følg instruksjonene til utstyret som brukes.

• Vær alltid bevisst på å ha ryggen fri. Da har man mulighet til å ta et steg tilbake og komme seg unna ved potensielle klemsituasjoner.

• Sørg for å være synlig! Bruk av synlighetsbekledning vil øke sannsynligheten for at du blir sett i tide. 

• Det kan også være lurt å benytte seg av hørselvern med talefunksjon som vil dempe skadelig støy og fremhever tale, slik at man hører andre folk roper ved farlige situasjoner.

Behandling av klemskader


• Ring 113.
• Alvorlige klemskader skal kun behandles av kirurg. Din oppgave er å holde den skadde i live til helsepersonell tar over.
• Sørg for at pasienten puster.
• Sørg for at pasienten ikke blør.
• Frigjør pasienten
• Hev skadestedet så høyt som mulig - over hjertenivå.
• Hold pasienten varm og sørg for god blodsirkulasjon. Smertene kan føre til blodtrykksfall og pasienten kan gå i sjokk.
• Ikke flytt unødvendig på pasienten - den skadde kan ha brudd i kroppen som ikke er synlig.

Symptomer på alvorlig klemulykke


• Bevisstløs etter klemskade
• Pustevansker etter klemskade
• Blek i ansiktet
• Klam og svett hud
• Merker på hud som bloduttredelser (blåmerke) etter klemskade.
• Merker i mage- og brystregionen kan være tegn på alvorlig skade.

Kilde: Næringslivet sikkerhetsorganisasjon