Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2020/januar/coronavirus-3-web.jpg

Personlig beskyttelsesutstyr mot Covid-19

2020-08-07

Personlig beskyttelsesutstyr er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. For å ha ønsket effekt må rett utstyr benyttes på riktig måte og til rett tid.

Anbefalt sortiment velges etter behov:

Hånddesinfeksjon og desinfeksjonsservietter

Såper og dispensere for håndvask

Korttidshansker

Vernebriller

Korttidsmasker

Profesjonell åndedrettsvern

Korttidsbekledning - EN 14126: 2003

Vi henviser til FHIs råd og veiledning om når og hvilket beskyttelsesutstyr som skal benyttes, basert på oppdatert kunnskap om covid-19 og den gjeldene epidemiologiske situasjonen.