Laddar
Laddar
Laddar

Færre utenlandske arbeidstakere dør på jobb

2020-02-17
De siste årene har antall dødsulykker i norsk arbeidsliv falt med over 25 prosent, ifølge Arbeidstilsynet. I 2019 omkom 19 personer på jobb og antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå i Norge. I tillegg ser man at færre utenlandske arbeidstakere er involvert i dødsulykker. - Dette er en positiv utvikling. Vi er på rett vei, men én arbeidsulykke er fortsatt én for mye, sier Vegard Aune, daglig leder i Skydda Norge. - Vi i Skydda har nulltoleranse for arbeidsulykker. Vi vet at mange virksomheter har en god sikkerhetskultur, men samtidig vet vi at mange også må bli bedre, legger han til.

- Kontinuerlig HMS-arbeid

Tidligere år har det vært fokus på at det har vært mange utenlandske arbeidstakere som har mistet livet, spesielt innen bygg og anlegg. I 2019 var det kun to utenlandske arbeidstakere som omkom, begge fra Polen, mot fem utenlandske arbeidstakere i 2018. Én av de utenlandske omkomne var ansatt i bygge- og anleggsvirksomhet og én innen forretningsmessig tjenesteyting.

I 2019 utgjorde de utenlandske ansatte kun sju prosent av de omkomne arbeidstakerne, mens gjennomsnittet for de fem foregående årene er 30 prosent.

- Dette viser at arbeidet med systematisk og forebyggende HMS-arbeidet har effekt. Bransjen selv og myndighetene har i flere år samarbeidet for å bedre sikkerheten i næringen, men det er fremdeles helt klart behov for HMS-ekspertise og innsats for å forebygge ulykker og skader, sier Vegard Aune. 

Unngå misforståelser

Selv om statistikken fra Arbeidstilsynet viser at færre utenlandske arbeidstakere dør i ulykker på jobb, påpeker Skydda-sjefen at gode HMS-rutiner krever systematisk og kontinuerlig arbeid. 

- Arbeidstakere fra forskjellige land med ulik bakgrunn og erfaring skal ha en felles oppfatning av risikoforholdene på jobb og en felles kunnskap om hvordan man skaper en trygg og sikker arbeidsplass, sier han.

HMS-eksperten poengterer at utenlandske arbeidstakere kan ha en annen sikkerhetskultur og risikoforståelse. I tillegg kan språkproblemer være en utfordring. Dette kan for eksempel gå på misforståelse av hvilken rekkefølge ting skal gjøres, eller at man ikke oppfatter andre forhold som kan skape risikofylte situasjoner. 

Mange utenlandske arbeidstakere er ofte nye i det norske arbeidslivet og man vet at flere av disse ofte har løsere ansettelsesforhold ved at de er midlertidig ansatt eller er innleid gjennom bemanningsfirma.

- For å forebygge ulykker må arbeidsgivere sørge for risikovurdering, sikkerhetsopplæring og korrekt utstyr. Arbeidsgiver må være bevisst på hvilke farer de utenlandske arbeidstakerne utsettes for på arbeidsplassen, sier Aune.

Han understreker samtidig at virksomheter som er usikre på hvordan de skal forholde seg til risiko eller farer som kan oppstå, ikke må nøle med å kontakte Skydda eller andre HMS-eksperter som kan gi nyttig råd og hjelp.

Råd for bedre sikkerhet for arbeidstakere

  • Arbeidsgiver må gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med             risikoforholdene han/hun kan komme borti.
  • Arbeidsgiver må sørge for at opplæring blir gitt på et språk som arbeidstaker forstår.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.
     

(Kilde: Arbeidstilsynet)