Laddar
Laddar
Laddar

Arbeidsulykker 2020: - Strengere tiltak må til

2021-10-27

Om lag en femtedel av alle arbeidsulykker som ble rapportert inn i fjor, skyldtes fall. 

ARBEIDSULYKKER: Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen.

- Helt ærlig så synes jeg det er trist. Strengere tiltak må til, sier Vegard Aune, daglig leder i HMS-selskapet Skydda Norge.


Ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

Det ble rapportert totalt 20 080 arbeidsulykker i 2020 og som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen. Fall er den dominerende ulykkestypen for femte året på rad.

Viktig med god opplæring i HMS på arbeidsplassen.

Vegard Aune i Skydda Norge sier han frykter at mange ulykker som skjer i arbeidstiden skyldes tidspress og ressursmangler – noe som kan ha vært ekstra krevende det siste året med tanke på koronasituasjonen.

- Koronapandemien har bidratt til at innkjøpsmønstre har endret seg totalt hvor det har vært en økning av varetransport, lasting og lossing. Når man da ansetter nye medarbeidere er jeg redd man ikke tar seg tid til den rette opplæringen. Mange bedrifter har hatt en økt omsetning og dermed også ansatt flere, men har virksomheten gjort en risikovurdering på hva det vil si å ha flere personer i arbeid? undrer HMS-eksperten.

Ifølge SSB er det næringsområdet transport og lagring som er mest utsatt for fall, hvor antall innrapporterte fall i 2020 utgjør 3.6 per 1000 ansatte.

Aune har forslag til hvordan antall fallulykker kan reduseres.

- Kanskje man skal vurdere bøter til de som ikke forholder seg til det gjeldende regelverket.

Det er også innenfor næringsområdet transport og lagring det var flest arbeidsulykker med dødelig utfall i 2020. Området hadde 15 dødsulykker, og en må tilbake til 2009 for å finne flere dødsulykker innen dette næringsområdet på ett år.

SIKKERHET: Gode HMS-rutiner og opplæring er viktig for å skape trygghet på jobb. 

Skydda-sjefen er redd det er de små og mellomstore bedriftene som slurver mest når det gjelder HMS og opplæring.

- Mitt inntrykk er at mange er gode på HMS og som har et stort fokus på å skape trygghet på arbeidsplassen. Men at de mindre, mellomstore bedriftene tar det litt for gitt der daglig leder kanskje selv er håndverker, og lederen ønsker ikke å bli fortalt hva som skal gjøres, for dette “vet han best selv”, sier han.

- Det er heller ingen tvil om at en etablert og rutinert fagarbeider som har en negativ holdning til det som har med sikkerhet å gjøre, vil påvirke en ny fagarbeider eller lærlingen som kommer inn i selskapet, legger han til.

VEGARD AUNE er daglig leder i Skydda Norge. 

Vinner på god HMS


Samtidig som det er flere utfordringer knyttet til å redusere antall arbeidsulykker, påpeker Aune at det naturligvis også blir gjort veldig mye bra.

- Man bør si noe om hvorfor de som er flinke er flinke. Å skape den rette kulturen er hele kjernen, og alle bedrifter bør definere hvilke verdier virksomheten skal ha og hva man ønsker å stå for. En god sikkerhetskultur skapes gjennom de systemene man har, menneskene som jobber der og hvor lederen setter premissene. Dette krever godt lederskap å sette HMS på agendaen.

Den daglige lederen påpeker at tydelige HMS-mål og en god sikkerhetskultur vil bidra til at ansatte er friske og på jobb.

- Dette fører i sin tur til at selskapet opparbeider et godt renommé som gjør det til en attraktiv arbeidsplass. Alle vet at det koster bedriften x antall tusen hver dag ved langtidssykdom. De som er gode på HMS, leverer også best resultat, fastslår Aune.

Skydda-sjefen sier han skulle ønske det var enda større fokus på å snakke om de selskapene som har klare visjoner rundt det med HMS, og at bedrifter som faktisk følger regelverket burde premieres i form av eksempelvis større anerkjennelse og markedsføring.

- Man bør gjøre det mer attraktivt å ta HMS på alvor ved å fremheve bedrifter som leverer bra når det gjelder trygghet på arbeidsplassen, avslutter HMS-eksperten.

Som en av Nordens ledende HMS-aktører, kan Skydda bistå som rådgiver og veileder med opplæring og bruk av utstyr. Skydda har nulltoleranse for arbeidsulykker og skal alltid tilby den beste løsningen for å skape en sikker og trygg arbeidsplass.