Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore//CAS/Skydda/Attachment/News/NO/2018/fullimage-aktueltside-90aar.jpg

Skydda 90 år!

2018-12-02
Da Skydda startet opp var det billigere å erstatte en skadet arbeider med en ny, frisk mann enn å kjøpe verneutstyr. "Heldigvis er det skjedd ganske mye på 90 år", sier salgssjef Ole Ragnar Skredderberget.

I år feirer Skydda 90 år som ekspert og forhandler av sikkerhet og personlig verneutstyr i bygg- og industrisektoren.

"...det var billigere å få inn en ny arbeider hvis noen ble syke,
eller ikke lenger klarte å jobbe" - forklarer Bjørn Petersen.

De første årene
HMS-ekspertens historie strekker seg tilbake til 1928. En av dem som har god kjennskap til bakgrunnen til bedriften, er Bjørn Petersen. Han var eier og daglig leder i firmaet Gurholt AS fra 1971 til det ble kjøpt opp av Skydda i 1995. Historien til Gurholt AS begynner allerede på 1920-tallet, men først ti år senere, begynte bedriften å sysle med salg av verneutstyr - uten at dette ble en stor suksess.

"- Årsakene var dels at man ikke visste hvor farlige en del stoffer, som for eksempel asbest var, dels at verneutstyr ikke var noe å bruke penger på. Det var billigere å få inn en ny arbeider hvis noen ble syke, eller ikke lenger klarte å jobbe", forklarer Bjørn.

Forandret av krigen
 Etter krigen ble det derimot endringer. Sakte, men sikkert ble interessen for verneutstyr større. Faren til Bjørn fikk ansvaret for å skaffe produkter og agenturer for firmaet.


"Da faren min var i midten av 60-årene spurte han om jeg ville begynne i bedriften, og jeg sa først nei. Så gikk det noen år og faren min spurte igjen. Han sa at hvis jeg ville inn, så måtte det bli nå, eller så ville han selge hele firmaet", sier Bjørn. Han valgte til slutt å takke ja til farens tilbud, og resten er et lite stykke HMS-historie.

I takt med større fokus på trygge arbeidsplasser og skjerpede sikkerhetskrav, økte også forhandlernett, antall produkter og omsetning. Gurholt AS vokste seg gradvis ut av forskjellige lokaler i Oslo sentrum, før de til slutt landet for godt på Bryn - samme sted som Skydda Norge i dag holder til.

I 1995, etter 25 år som daglig leder, valgte Bjørn Petersen å takke av som HMS-general. Han solgte Gurholt til Skydda og trakk seg tilbake.


"Selv om Gurholt var størst på verneutstyr i Norge, var vi for små i europeisk målestokk. Jeg ønsket at firmaet skulle bevare  sin ledende posisjon i fremtiden, og siden Skyddas målsetting var å bli ledende i Norden var det naturlig for meg å selge til dem".

"...de siste 20 årene har vært en renessanse for produktutvikling og sortiment. Fra et ganske snevert utvalg, er det i dag vanvittig mye å velge mellom."

Skydda blir til
I 1997 ble Skydda et eget selskap og salgssjef Ole Skredderberget er en av dem som har vært med i bedriften siden den gang.

"Skydda har alltid blitt sett på som en kompetent og seriøs aktør av både leverandører, kunder og konkurrenter", sier salgssjefen. I løpet av 90 år har det naturligvis vært en stor utvikling innen HMS.
"Vi er mer opplyst i dag og det er større fokus på lover, regler og holdninger til ulike sikkerhets- og kvalitetskrav. Dette sørger for en klarere og tydeligere ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som igjen sikrer en tryggere jobbdag", poengterer Skredderberget.


Det har også vært en stor endring på produktsiden når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Så vel bruk av verneutstyr, som produktutvalg er skutt i været. HMS-spesialist Skredderberget er ikke i tvil om at dette er en positiv utvikling.


"De siste 20 årene har vært en renessanse for produktutvikling og sortiment. Fra et ganske snevert utvalg, er det i dag vanvittig mye å velge mellom. Man kan enklere få tilpasset utstyr ut i fra ulike arbeidssituasjoner og jobben man skal gjøre", sier Skydda-veteranen.


 


Inn i fremtiden
«Skydda-katalogen» har i lang tid bidratt til selskapets ry som en seriøs, høykompetansebedrift. «Skydda-katalogen» er et eget begrep i bransjen og katalogen finnes hos de fleste arbeidsgrupper som jobber med verneutstyr. "Nå har katalogen blitt digitalisert til skydda.no, som en del av bedriftens nye online kunnskapssenter, men tidligere kataloger blir fortsatt hyppig brukt i arbeidsdagen", sier Skredderberget.


På nye skydda.no har Norges ledende leverandør innen HMS- og personlig verneutstyr valgt å kombinere sin nye e-handelsplatform med et digitalt kunnskapssenter og oppslagsverk innen HMS og personlig verneutstyr. Bedrifter kan enkelt finne den informasjonen de trenger om personlig verneutstyr, gå gjennom opplæring, skaffe seg nødvendig kompetanse og spore opp utgåtte produkter. Skydda.no gjør det enda enklere å skreddersy en tryggere arbeidshverdag for årene som kommer.

________________________________________________________________________________________
TEKST: GOODWILL  |  FOTO: SKYDDA NORGE/ NORGES SKIFORBUND LANGRENN.