Laddar
Laddar
Laddar
/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Service/Service/Pictures/NO/toppbanner_40t-HMS-kurs-verneomb-arbeidsmiljoutvalg.jpg

40 Timers HMS-kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg

2022-09-28
Vi tilbyr HMS kurs 40 timer for deg som er verneombud eller som sitter i et arbeidsmiljøutvalg. Som arbeidsgiver og bedriftsleder stilles det krav fra Arbeidsmiljøloven i forhold til opplæring innen helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Verneombud skal ha tilstrekkelig kunnskap og opplæring til å utføre vervet på en forsvarlig måte. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den nødvendige opplæringen gjennom verneombudskurs.

Ved å delta på vårt 40 timers HMS-kurs vil du oppnå økt bevissthet om hvordan du kan bidra til en tryggere arbeidsplass for deg selv og dine kolleger.

Hva er hensikten med kurset?

Vi tilbyr spesialisert opplæring innen HMS for yrker der dette er spesielt viktig, med et lovpålagt krav om 40 timers opplæring. Våre erfarne instruktører vil veilede deg i å identifisere konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet.

Vi er et team av høyt kvalifiserte fagpersoner som skreddersyr undervisningen og kursene etter dine spesifikke arbeidsoppgaver. Dette vil gi deg en ny tilnærming til HMS når du går ut i arbeidslivet.

Hvem er 40-timers HMS-kurset egnet for?

Vårt 40 timers HMS-kurs passer for personer som jobber med HMS og HR, samt medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, verneombud/hovedverneombud eller bedriftsledere som ønsker grundig opplæring innen HMS. Kurset dekker også opplæringskravene for arbeidsgivere.

Innhold i kurset:

- HMS-forskrifter

- Arbeidsmiljøloven

- Målrettet og systematisk HMS-arbeid

- Arbeidsmiljøfaktorer, arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner

- Verneombudets oppgaver og plikter

- Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

- Vernerunder og oppfølging

- Risikovurdering

- Fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø

- Forebygging av ulykker

- Internkontroll og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

- Ansettelser og oppsigelser

- Inkluderende arbeidsliv

Som deltaker vil du bli satt sammen i team for å løse utfordrende, men lærerike gruppeoppgaver innen HMS.

Kurset inkluderer klasseromsundervisning fra mandag til onsdag, deretter får du torsdagen til selvstendig arbeid i din egen bedrift, og vi møtes igjen i klasserommet på fredagen for å oppsummere.

Hvis du ønsker mer informasjon om vårt HMS-kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg, er du velkommen til å kontakte oss. Vi setter pris på å dele vår fagkunnskap med deg og hjelpe deg med å utvide din HMS-forståelse. Du kan bestille kurset i kurskalenderen nederst på denne siden.