Vårt ansvar

Under dette avsnittet finner du kortfattet informasjon om de ansvarsområdene vi mener er viktige. Det berører områder som bl.a. miljøpolicy, kvalitetspolicy, arbeidsmiljøpolicy og produktansvar.