Laddar
Laddar
Laddar

Viktig å vite om fallsikring

Ved arbeid der det er risiko for fall fra to meter eller mer, må man først velge felles vernetiltak og deretter personlig fallsikringsutstyr. Det kan være arbeid med risiko for fall fra høyden eller arbeid på et tak. Felles sikringstiltak kan være at man sørger for at det finnes stillas, arbeidsplattformer eller annen beskyttelse som en arbeidstaker ikke har på seg. Av og til kalles de også kollektiv sikring. Personlig fallsikringsutstyr brukes der man ikke kan bruke felles sikring eller der arbeidet er så kortvarig at det ikke er fornuftig å montere stillas og plattformer.

Fallsikringskurs for arbeid i høyden

Hver dag arbeider mange mennesker i høyden i miljøer hvor det er stor fallrisiko. Lovverk og forskrifter gir arbeidsgiveren plikt til å sørge for sikkert utstyr og opplæring av medarbeiderne sine. Den som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Man skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet siden det kan være meget fysisk anstrengende. Vi tilbyr flere ulike fallsikringskurs som kan tilpasses etter behov.

Arbeidsforberedelse

Det skal gjennomføres en arbeidsforberedelse før hvert oppdrag. Den gjør at arbeidet kan utføres på en trygg og effektiv måte. Arbeidsforberedelsen bør inneholde:

 • Arbeidsoppgave
 • Arbeidsmetode
 • Utstyrsbehov
 • Risikoanalyse
 • Redningsplan
 • Kommunikasjon
 • Avsperringer
 • Bemanning
 • Ansvarsområde

Risikoanalyse

Når vi arbeider i risiko-miljøer for fall, skal vi utføre en risikoanalyse før arbeidet påbegynnes. Risikoanalysen skal inneholde risikoene som kan oppstå under arbeidet. Risikoanalysen skal også vise hvordan vi kan eliminere eller minimere dem. Risikoanalysen skal være dokumentert, og berørte personer skal forstå den.

Redningsplan for arbeid i høyden

Ved arbeid i høyden eller i miljøer hvor det er fallrisiko, skal det finnes en redningsplan.

Redningsplanen skal beskrive prosedyrer for å hente ned en person i nød.

Redningsplanen skal være dokumentert, og berørte personer skal forstå den.

Inspeksjon/ettersyn av fallsikring

I samsvar med EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres årlig. Kontrollen skal dokumenteres. Årlig ettersyn er mer omfattende og grundig enn en daglig kontroll. Den årlige kontrollen må utføres av en kvalifisert person. Sammen med Cresto tilbyr vi deg å registrere produktene dine i en database (Inspector). Da har du alltid god oversikt over inspeksjonsstatusen for produktene. Les om tjenesten Kontroll av fallsikringsutstyr.

En kvalifisert person skal ha kunnskap om:

 • Produkter, systemer og bruksanvisninger
 • Lover, regler og standarder
 • Bruk
 • Risikoer
 • Inspeksjon

Personen må ha gjennomført et kurs og ha et godkjent sertifikat fra en produsent eller en av produsentens partnere. Les om opplæringen vår Kompetent person PPE.

Prøving av fallsikringsutstyr

Seler og belter må prøves for å sikre at de passer til brukeren. I bruksanvisningen finner du informasjon om hvordan du tar på deg selen eller beltet på riktig måte og om hvordan den skal kobles til resten av systemet.

Stell og vedlikehold av fallsikringsutstyr

Utstyret skal kontrolleres hver gang man skal bruke det. Kontroller at sømmene er hele og at det ikke er synlige skader på noen av delene. En kvalifisert person skal kontrollere fallsikringen minst én gang i året, eller når det har blitt utsatt for unormale påkjenninger. Skadet utstyr skal aldri brukes. Det må kasseres eller sendes til reparasjon i samsvar med produsentens bruksanvisning. Fallsikringen må rengjøres i samsvar med produsentens instruksjoner. Fallsikringen bør oppbevares på et tørt og mørkt sted med god ventilasjon.