https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Skin_Care/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_hygien.jpg

Hygiene

God hygiene på arbeidsplassen forebygger hudproblemer og sykdommer

Det er viktig med god hygiene på arbeidsplassen for å unngå hudproblemer og sykdommer. For å oppnå en trygg arbeidsplass må man ha riktig utstyr, og gode rutiner på plass. For eksempel ved å desinfisere overflater og andre gjenstander som brukes ofte, og ved å vaske hender. Da vil man være i stand til å redusere spredning av sykdommer, og det vil også bidra til et lavere sykefravær. 

Ta vare på huden for å oppnå god nok beskyttelse


Huden er kroppens største organ, og den gir meget god beskyttelse så lenge den er hel og ikke har skrubbsår, kutt eller sykdommer. Noen av hudens egenskaper er å regulere kroppstemperaturen og beskytte mot infeksjoner. I tillegg er huden menneskets mest effektive barriere mot bakterier, kjemikalier og annen skadelig påvirkning. Derfor er det svært viktig at man tar vare på huden, slik at den på best mulig måte kan forsvare oss mot infeksjoner. Overhudens viktigste oppgave er forsvare kroppen, men den må også beskyttes for å kunne utføre den oppgaven. Les mer om hvordan du kan beskytte huden din her. 

Forebygg sykdommer og hudproblemer på arbeidsplassen


De fleste infeksjonssykdommer overføres direkte eller indirekte via hendene. Derfor er det viktig at man har gode rutiner for rengjøring av hender, og at man både vasker og desinfiserer hendene grundig og ofte. På den måten bidrar man til at alle på arbeidsplassen holder seg friskere. 
Dersom man skader, eller på andre måter ødelegger overhuden, blir beskyttelsesgraden i huden betraktelig nedsatt. Da kan bakterier og skadelige stoffer trenge ned i huden, som kan føre til allergier, eksem og andre hudsykdommer og plager. Her kan du lese om hvordan man kan forebygge hudsykdommer på arbeidsplassen.