https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Head_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_huvudskydd.jpg

Hodevern

Hodevern, beskyttelse og sikkerhet på arbeidsplassen

Å være trygg på arbeidsplassen er noe alle skal føle på. Forskjellige arbeidsplasser har forskjellig risikovurderinger, hodevern som hjelmer eller letthjelmer er ofte påbudt. I tillegg må hodevernet ofte kombineres med annet sikkerhetsutstyr som lykt, visir, øreklokker eller nakkebeskyttelse. Og ofte kan dette festes til hodevernet. Men da vil det være viktig å tenke på at utstyret er utformet slik at det ikke virker nedsettende på funksjonen av verneeffekten. 

Det er viktig med riktig hodevern til arbeidsoppgavene

Hodevernet har ulike bruksområder, og beskytter mot forskjellige typer risiko. Det er viktig å være sikker på at verneutstyret er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utgjøres. For eksempel vil noen arbeidsoppgaver kreve beskyttelse mot ekstreme temperaturer, enten det er kulde eller varme. Andre ganger må man beskyttes mot gnister eller kjemikalier, elektrisk støt eller mot fallende objekter. 

Ifølge arbeidstilsynet er hodeskader blant de vanligste og mest alvorlige arbeidsskadene. Slike skader oppstår ofte som følge av fallulykker, ved støt eller at hodet blir truffet av gjenstander som faller. Derfor er det viktig å i størst mulig grad bruke godt og riktig verneutstyr, slik at man kan unngå slike skader, eller å få mindre alvorlige konsekvenser. Enten man jobber med hogst, i bygg og anlegg eller om man bruker kjøretøy som krever hjelm enten på arbeid eller i fritiden. 

Vårt sortiment innenfor hodevern består av støtcapser, vernehjelmer, klatrehjelmer, og større skogsvisir og visir med tilbehør som nakkebeskyttelse, hakestropp, hakebånd, øreklokker og hjelmlykt. Vi har også ulike hjelmpakker som inneholder alt du trenger for å være sikker på arbeidsplassen, med blant annet hørselsvern og visir som passer til skog og hogstarbeid. 

Du kan lese mer om hva man burde vite om sikkerhet og hodevern her