https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Hearing_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_horselskydd.jpg

Hørselvern

Hørselsvern som reduserer støy på arbeidsplassen


Hørselsvern er blant verneutstyret som ofte er påbudt på arbeidsplasser. Støy på en arbeidsplass skal først og fremst motvirkes der det oppstår. Derfor er hørselsvern et sekundært tiltak, som skal brukes når det ikke finnes andre måter å redusere støyen på. Det er viktig at man bruker riktig type hørselsvern, slik at man beskytter hørselen, samtidig som man kan være produktiv og ikke reduserer hørselen for mye slik at kommunikasjon fortsatt er mulig. 

Dette burde du vite om hørselsvern 


Det er ofte pålagt å bruke hørselvern hele dagen på arbeidsplasser. Det er med andre ord veldig viktig at hørselsvernet er av god kvalitet, beskytter godt mot støy og er komfortable å ha på. Da er det større sjanse for at de blir brukt hele tiden. 
Det er også nødvendig å tenke på at man ikke bruker verneutstyret feil, eller kombinerer det med annet utstyr som har negativ effekt på beskyttelsesgenkapene. Hår eller briller kan komme i veien for tetningsringene på hørselsvern for eksempel, og påvirke lyddempingen i stor grad. Det er viktig å sørge for at verneutstyret er i orden, og ikke har noen skader, slik at det beskytter på den måten det er tiltenkt. 
Skader på hørselen kan være svært alvorlig og ha store konsekvenser. Ofte er det snakk om permanent skade. Les mer om hva man må vite om hørselsvern, og hvordan man kan oppnå best mulig grad av beskyttelse her.  

Tilpass verneutstyret til arbeidsoppgavene 


Det er forskjellige typer støy på arbeidsplasser, og forskjellige arbeidsoppgaver som skal utføres. Derfor bør man tilpasse hørselsvernet til oppgavene. På den måten kan man øke produktiviteten, og man kan sørge for god kommunikasjon på arbeidsplassen ved å for eksempel bruke hørselvern med mikrofon, og medhøring. På den måten er det lett å snakke med kollegaer, samtidig som man sørger or en god nok beskyttelse mot støy.
Det kan også være ønskelig å bruke hørselsvern med bluetooth, slik at man blant annet kan høre på musikk. Dette kan øke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen, og i tillegg gjøre at flere bruker verneutstyret hele tiden. Her kan du lese om forskjellige typer hørselsvern, og egenskapene de har.  

Dette må du vite om kravene til hørselsvern 


Det er lovpålagte krav som bestemmer når man må bruke hørselsvern på en arbeidsplass. Kravene er forskjellig basert på støynivået, og hvor lenge man må oppholde seg i støysonen. For eksempel vil det være like skadelig å oppholde seg 15 minutter i 100 dB(A), som det er å være 8 timer i dB(A). Derfor er det viktig at man vet hvilket støynivå som gjelder for arbeidsplassen man jobber på. På den måten kan man finne ut av hvilket verneutstyr som skal brukes, og hvilken grad av lyddemping man må ha til enhver tid.


Det er viktig at man setter seg inn i regelverket som gjelder den arbeidsplassen hvor arbeidet utføres. Kravene kan variere i forskjellige land og på forskjellige arbeidsplasser. Her kan du lese om lovverket som gjelder for hørselsvern i Norge.