https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Respiratory_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_andningsskydd.jpg

Åndedrettsvern

Å velge riktig åndedrettsvern er meget viktig, siden det skal beskytte lungene våre. Det finnes mange forskjellige typer åndedrettsvern med ulike beskyttelsesfaktorer. Det finnes også en rekke forskjellige filtre som beskytter mot ulike partikler og stoffer.

Dette, og mye mer, kan du lese om i kapittelet for åndedrettsvern.