https://static.bb.se/wcsstore/CAS/Skydda/Attachment/Information_Library/Fall_Protection/Pictures/SE/faktabanken_toppbild_640x250_fallskydd.jpg

Fallsikring

Fallsikring ved stor høyde er et krav for å unngå fallulykker. Det er viktig å velge riktig utstyr for riktig situasjon. Brukeren må også få opplæring i hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen, justeres og vedlikeholdes.

Dette, og mye mer kan du lese om i kapittelet om fallsikring og i brosjyren her: