Laddar
Laddar
Laddar

Samarbeidsavtaler og spons

2022-05-30

Skydda støtter aktiviteter og initiativer som bidrar til å skape trivsel og fremmer kultur og idrettsarrangementer. 

Felles arenaer og aktiviteter som skaper tilhørighet får folk til å bli kjent og trives i lag og skaper gode et levende og sterkt lokalsamfunn som har plass til alle.

Skydda øsnker gjennom våre sponsoravtaler å bidra med kunnskap og produkter som fremmer HMS på arbeidsplassen og på fritiden.