Laddar
Laddar
Laddar

Miljø

Vår miljøpolitikk har som mål at konsernet må ta sin del av ansvaret for å respektere miljøet og bidra til bærekraftig utvikling.

  • Miljøarbeidet skal bedrives innenfor rammen til konsernets forretningsidé, og være godt integrert i det operative arbeidet.
  • Gjennom høy kompetanse hos medarbeidere og gjennom kontinuerlig å utvikle konsernets kunnskap om miljøeffekter, kan et helhetssyn etterstrebes på miljøspørsmål.
  • Ved valg av leverandører, produkter og tjenester skal minst mulig miljøpåvirkning etterstrebes så langt det er teknisk mulig, forretningsøkonomisk rimelig og miljømessig berettiget.

Mål: Som medlem i Grønt Punkt Norge tar Skydda Norge ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Alle bedrifter som sender emballasje ut på markedet har ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Dette ansvaret tar Grønt Punkt Norge på vegne av sine medlemmer. Det blir betalt for omtrent 85 % av all emballasje som sendes ut i det norske markedet. Som deltager i en returordning er din bedrift med på å ta et viktig samfunnsansvar. Grønt Punkt garanterer at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.