Laddar
Laddar
Laddar

Miljø

Vår miljøpolitikk har som mål at konsernet må ta sin del av ansvaret for å respektere miljøet og bidra til bærekraftig utvikling.

  • Miljøarbeidet skal bedrives innenfor rammen til konsernets forretningsidé, og være godt integrert i det operative arbeidet.
  • Gjennom høy kompetanse hos medarbeidere og gjennom kontinuerlig å utvikle konsernets kunnskap om miljøeffekter, kan et helhetssyn etterstrebes på miljøspørsmål.
  • Ved valg av leverandører, produkter og tjenester skal minst mulig miljøpåvirkning etterstrebes så langt det er teknisk mulig, forretningsøkonomisk rimelig og miljømessig berettiget.