Laddar
Laddar
Laddar

Frakt- og salgsbetingelser

1. Ordrebehandling

Rutiner for levering og ordretyper spesifiseres i prosess ved oppstart/etablering av kundeforhold.

2. Fraktbetingelser

Frakt og småordregebyrer blir belastet etter følgende tabell:

Benevning/ Ordretype

Øst/Sør

Vest/Midt

Nord

Leveringsadresse

Faste dager

Ukesordre, NG1/NG3

300,- 300,- 350,- Fast Ja

Direkteordre med bil, NGS

350,- 350,- 350,- Valgfri Nei

Småordretillegg, netto < 1000,‐

200,- 200,- 200,- N/A N/A

Skaffevaregebyr

200,- 200,- 200,- N/A Nei

*Sendinger over 10 kg belastes med 20,- kr/kg overvekt

Ukesordre slippes som standard en gang i uken.

Frakttabellen gjelder alltid ved avvikende leveringsadresser.

Lagervarer leveres fraktfritt ved nettoordreverdi over kr. 7500,-.

Transitvarer, parentesvarer, bestillingsvarer (BV) og skaffevarer belastes alltid jamfør frakttabellen over.

2.1 Miljø

Skydda ønsker å bidra til et bærekraftig miljø og det grønne skifte. Dette er forankret i vår egen miljøpolitikk der det sentrale elementet er å være mest mulig skånsomme mot miljøet enten det er gjelder fremstilling av produkter, leveranser eller andre tjenester Skydda yter. Vi oppfordrer også våre kunder til å ta del i dette ved å:  

  • Optimalisere og planlegge bestillinger og logistikk.
  • Holde bestillinger og frakt reservert til faste leveringsdager slik at vi unngår unødvendig transport. Vi anbefaler at frakt holdes til et minimum så langt det lar seg gjøre.
  • Kildesortering og gjenvinning av all emballasje. Som produsent av emballerte varer er både vi og våre kunder pålagt å bidra med avfallsforebygging.

3. Betalingsbetingelser

Faktura forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato eller i henhold til avtale. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til ”lov om

renter ved forsinket betaling”. Faktura sendes elektronisk per mail eller EDI/EHF. Tilleggsavgift på kr. 50,- tilkommer ved papirfaktura.

4. Produktinformasjon

Produktinformasjon, priser, lagerstatus, ordrestatus, leveringssituasjon og sikkerhetsdatablad finnes tilgjengelig på www.skydda.no.

Kontinuerlig oppdatering av ordrestatus og leveringstid finnes på www.skydda.no. Ordrebekreftelse kan sendes per mail.

5. Priser

Skydda forbeholder seg retten til prisjusteringer ved prisendring fra leverandør, samt retting av teknisk feilprising uten forvarsel. Nettoprisene kan justeres kontinuerlig av Skydda. Outlet-produkter kan ikke kombineres med rabatt- og bonusordninger. Dersom frakt, emballasje, assuranse, tollsatser, offentlige gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved avtaleinngåelse kan prisene endres tilsvarende.

6. Transportskader, manko og feilleveranser

Transportskader, manko og feilleveranser må rapporteres innen 7 dager. Fraktkostnader dekkes kun dersom Skyddas transportør benyttes.

7. Returer

Varer med en bruttoverdi over kr. 2 000,- per varelinje kan returneres mot et gebyr på 25%. Aktuelle returer må ansøkes på www.skydda.no.

Skydda forbeholder seg retten til fritt på kommersielt grunnlag å avgjøre hvorvidt retur av produkt skal godkjennes. Returvarer må være i original emballasje, uskadet, i salgsmessig stand og ikke eldre enn 6 måneder. Utgåtte varer, bestillingsvarer og «ferskvarer» tas ikke i retur. Skyldes returen feil fra Skyddas side, dekkes fraktkostnadene kun dersom Skyddas transportør er benyttet. Kampanje-, outlet- og sesongvarer kan ikke returneres.

8. Reklamasjon

Kjøpslovens betingelser gjelder ved reklamasjon. Varer kan returneres etter fullført reklamasjonsprosedyrer på www.skydda.no. Ved innsendelse av produkter til reklamasjon skal alltid gjeldende skjema være utfylt og medfølge. Angi også kontaktperson, mail og telefonnummer. Dersom ikke reklamasjon eller garanti gjelder, faktureres det for servicekostnader.

9. Service

Produkter til service, reparasjon eller vedlikehold må registreres på www.skydda.no. Varer sendes deretter i henhold til angitte prosedyrer. Ved innsendelse av produkter til service skal alltid gjeldende skjema være utfylt og medfølge. Angi også kontaktperson, mail og/eller telefonnummer. Service- og reparasjonskostnader faktureres etter medgått materiell og tid.

10. Eiendomsrett

Skydda beholder eiendomsretten til varene inntil hele kjøpesummen er betalt. Unntaket er handelsvarer som er videresolgt til 3. person.

11. Force majeure

Skydda fraskriver seg alt ansvar dersom avtalen ikke oppfylles ved følgende omstendigheter: Arbeidskonflikt, konkurser, brann, krig, mobilisering,

rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler eller varer, samt andre omstendigheter som partene ikke kan råde over.

12. Betingelser

Overstående betingelser regnes som akseptert ved kjøp av Skyddas produkter.

Oppdatert versjon: 30.sep.2022.