Product image
  • Laddar

Gassfilter Sundström SR 597 til SR 500

Gassfilter Sundström SR 597 til SR 500

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Gassfilter, spesialdesignet til å greie de høye luftgjennomstrømmingene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje. Gassfiltrene skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Tekniske data:

A1: Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2: Beskytter mot uorganiske gasser og damp, f.eks. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2: Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1: Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

Egenskaper
Egenskaper
Filtertype
Gassfilter
Artikler
Henter artikkelinformasjon