Product image
  • Laddar

Komibfilter Sundström SR 599 til SR 500

Komibfilter Sundström SR 599 til SR 500

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Kombifilter, spesialdesignet for å greie de høye luftstrømmene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje.

A1 Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2 Beskytter mot uorganisk gass og damp, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2 Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1 Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

Hg Beskytter mot kvikksølv. Begrenset brukstid, se bruksanvisningen.

P3 Beskytter mot partikler.

Egenskaper
Egenskaper
Filtertype
Gassfilter
Artikler
Henter artikkelinformasjon