Ladetavle MC

Produktinformasjon
Beskrivelse
Beskrivelse

Tavle som informerer ved hjelp av symboler om farer ved f.eks. trucklading. I plastboksene plasseres vernebriller og vernehansker. Disse skal brukes som personlig verneutstyr ved lading.

Forslag til innhold:
Vernebriller og Solvex 37-675 hansker.

Artikler
Henter artikkelinformasjon