Laddar
Laddar
Laddar

Vareautomat

Smarte skap med statistikk via webgrensesnitt 

For en enklere, sikrere og mer lønnsom distribusjon til brukere av personlig verneutstyr tilbyr vi vareautomat. En systemløsning som er utviklet for krevende miljøer og som gir sporbarhet og kontroll over forbruket av personlig verneutstyr.
I tillegg til å spare kostnader så sørger løsningen også for at riktig person har tilgang til riktig utstyr og dermed sikrer at hver person alltid bruker riktig utstyr ut i fra behov.
Ved å plassere ut automatene nære brukerne spares tid og kostnader. Et webbasert system gir overblikk og kontroll over forbruket. Fra websystemet kan skreddersydde rapporter skapes etter behov.

  • Sparer tid
  • Gir sporbarhet
  • Sikrer lagernivåer
  • Sikrer beskyttelsesnivået for hvert individ
  • Kontroll over forbruket

Quick lock

Automaten består av 1 stk. master med display med 5 stk. større oppbevaringsbokser alternativt med 10 stk. mindre oppbevaringsbokser. Til masteren kan det senere tilkobles opp til 32 stk. moduler. De finnes i to ulike utførelser med 6 stk. respektive 12 stk. oppbevaringsbokser. Brukeren logger inn med sitt ID-kort og velger luke på displayet. Valgt luke låses opp og brukeren kan ta ut sin artikkel. Databasen registrerer uttaket på brukeren og tilgjengelig artikkelsaldo oppdateres. Brukerfrekvens og statistikk finnes tilgjengelig via et brukervennlig webgrensesnitt. Ved å tilpasse informasjonen er det mulig å optimalisere automaten i riktig tid og med riktige artikler.

Quick spin

Automaten inneholder 8 stk. siloer dvs. lagringsrom der artiklene manuelt legges inn ved å stable de oppå hverandre. Hver automat har tilpasningsbare siloer og disse justeres etter artiklenes behov for plass. Brukeren logger inn med sitt ID-kort og velger artikkel på displayet. Leveransen skjer og bruke - ren plukker ut den valgte artikkelen i frontluken. Databasen registrerer uttaket på brukeren og tilgjengelig artikkelsaldo oppdateres. Brukerfrekvens og statistikk finnes tilgjengelig via et brukervennlig webgrensesnitt. Ved å tilpasse informasjonen er det mulig å optimalisere automaten i riktig tid og med riktige artikler.


Last ned produktblad.