Laddar
Laddar
Laddar

Bærekraft

2023-06-30

Våre fokusområder tilknyttet FNs bærekraftsmål

Det er avgjørende å bidra til bærekraftsmålene for å sikre en rettferdig og bærekraftig fremtid for kommende generasjoner og for å bevare planetens økosystemer, sosiale rettferdighet og økonomisk stabilitet.

Skyddas fokusområder innen FNs bærekraftsmål spenner over flere sentrale aspekter. Målene 5, 8, 12 og 13 vektlegger kjønnslikestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, ansvarlig forbruk og produksjon, samt klimatiltak. Målet om kjønnslikestilling (Mål 5) fremmer like rettigheter og muligheter for alle kjønn. Mål 8 fokuserer på skapelse av anstendige jobber og økonomisk vekst, mens Mål 12 omhandler bærekraftig forbruk og produksjon. Mål 13 retter seg mot handlinger for å bekjempe klimaendringer og deres påvirkninger. 

Ledelsen og styret har definert konsernets fokusområder basert på interessenter.

Åpenhetsloven

Skydda Norge AS forpliktelse til åpenhetsloven

Vi jobber aktivt for rettferdighet og bærekraft i Skydda og selskapet er forpliktet til å følge åpenhetsloven, samt bidra med å sikre ansvarlighet og etterlevelse av lover og regler.

Utover dette er det av vesentlig betydning for oss å bidra til å begrense miljøpåvirkningen og støtte FNs globale bærekrafts mål.

Link til åpenhetsloven

Vegard Aune

Daglig leder,

Skydda Norge AS