Laddar
Laddar
Laddar

Vårt ansvar

Kvalitetspolicy

Skydda skal identifisere og forstå kundens behov og finne løsninger som skaper merverdi både for oss og for våre kunder. Våre kunder skal føle seg trygge på å få rett produkt til rett tid, der vi tilbyr produkter og tjenester med høyest mulig kvalitet til lavest mulige totalkostnad. Vi streber etter gode og profesjonelle relasjoner med våre interessenter, og at hver ansatt er involvert i sin egen og konsernets kvalitetsstyring gjennom kontinuerlig forbedring.

Arbeidsmiljøpolicy

Vår målsetning er, i samarbeid med arbeidsgivere og arbeidstakere, å skape et best mulig arbeidsmiljø for å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver. Et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for å kunne prestere på topp, og gjennom det skape et viktig konkurransefortrinn. Lover og andre krav innenfor arbeidsmiljøområdet må følges for å forebygge skader og sykdom. Selskapets arbeidsmiljø, herunder både fysiske og psykososiale faktorer bør være preget av engasjement, effektivitet, endringsvilje og å ta ansvar.

B&B konsernet tilbyr alle sine ansatte like muligheter uavhengig av rase, kjønn, alder, nasjonalitet, religion, etnisitet, funksjonshemming eller andre karakteristiske kjennetegn. Konsernet tillater ingen diskriminering eller trakassering.

Arbeidsmiljøet skal:

  • Preges av en engasjert ledelse og god kompetanse i alle roller.
  • Kjennetegnes av respekt og tillit for hverandre, samt stimulere vilje til utvikling og fremgang.
  • Inkludere fortløpende forbedret håndtering av arbeidsmiljøspørsmål og kvalitet innen arbeidsmiljø.
  • Skape forutsetninger for bedre prestasjoner, og personlig og faglig utvikling.
  • Medføre desentralisert og personlig eierskap for helse og miljø i det daglige arbeidet, bl.a. gjennom å følge bestemmelser, rutiner og beslutninger.
     

Produsentansvar

Som distributør og nedstrømsbruker stiller vi krav til leverandører/produsenter at de følger REACH-ordningen.

Nordic Safety Association (NSA)

Skydda Norge AS er medlem av Nordisk bransjeforening (NSA), en organisasjon for bedrifter som lager, importerer, distribuerer og selger personlig verneutstyr.

NSA ble stiftet i 1978 og har for tiden 43 medlemmer. Medlemsbedriftene tilbyr et bredt spekter av personlig verneutstyr som er designet for å beskytte mot forskjellige helsefarer. Medlemsbedriftene står for den aller største delen av markedet for personlig verneutstyr og har en markedsandel på rundt 90 %. I 2016 ble det solgt personlig verneutstyr for omtrent 6 milliarder kroner i detaljhandelen.

NSA har som oppgave å følge med på utviklingen innen bransjen, etablere samarbeid og gi informasjon til bedrifter, departementer, andre myndigheter og organisasjoner. Dette arbeidet utføres av NSA AB, et heleid serviceselskap. Les mer om arbeidet på NSAs hjemmesider.