Laddar
Laddar
Laddar

Sertifiseringer

2023-12-12

Vi er sertifisert for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i henhold til kravene i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018. Det betyr at vi har dokumenterte rutiner for hvordan vi skal jobbe for å oppnå en fornøyd kunde, redusert miljøbelastning og et trygt arbeidsmiljø. Sertifiseringsselskapet DNV vurderer vår virksomhet.

Som en del av vår ISO-sertifisering besøker vi jevnlig produksjonspartnere og vi følger deres rutiner vedrørende miljøledelse, HMS og kvalitetssikring av produktene de leverer. Produktene skal ha godkjent holdbarhet og være sertifisert i henhold til lover og krav som produktet skal oppfylle. Våre leverandører forplikter seg også til å signere de beskyttede etiske retningslinjene.

ISO sertifieringar

ISO 9001: 2015 kvalitet

Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til standarden for god kvalitetsstyring. 

Last ned ISO kvalitetssertifikat

ISO 14001: 2015 Miljø

Vi er ISO 14001 sertifisert. Det betyr at vi hele tiden streber etter å være så skånsomme mot miljøet som mulig.

Last ned ISO miljøsertifikat

ISO 45001: 2018 Arbeidsmiljø

Vi er ISO 45001 sertifisert. Det betyr at vi har et styringssystem for arbeidsmiljøet der vi styrer våre arbeidsmiljørisikoer og forbedrer våre prestasjoner på en systematisk måte. 

Last ned sertifikat ISO arbeidsmiljø.

  

Achilles Startbank

SKYDDA NORGE AS er fullt registrert som leverandør i Achilles StartBANK, et leverandør-register for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. StartBANK Id: 145649

Se registreringsbevis her.