Laddar
Laddar
Laddar

Øye-, brann- og sårskader

Reduser risikoene ved skadelige partikler/kjemikalier. I hver virksomhet hvor det er risiko for at skadelige partikler/kjemikalier kan komme inn i øyne eller på huden, er det viktig at man planlegger og innfører forebyggende tiltak og at man forsøker å minske risikoene.

 1. Kartlegg hvilke kjemikalier som håndteres på arbeidsplassen og hvor de er.
 2. Bruk verneutstyr som for eksempel klær, hansker, vernebriller med mer. Sørg for at det finnes skylleutstyr slik at man kan rense øyne og hud så raskt som mulig. Væsken som brukes til skylling, bør være temperert.
 3. Sørg for at skylling kan gjøres kontinuerlig selv under transport til lege.

Behandling ved kontakt med ulike kjemikalier

Når du kommer i kontakt med ulike kjemikalier, er det viktig at du gjennomfører riktig behandling. Enkelte kjemikalier krever spesialbehandling, for eksempel fenol og flussyre. For akuttbehandling av skadelige stoffer i øyne og på hud, nedkjøling av brannskader og rengjøring av sår med isoton saltoppløsning 9 mg/ml (mest behagelig når den er romtemperert).

Øyeskader

De vanligste øyeskadene skyldes støv, smuss eller søl fra etsende kjemikalier. Det er viktig å reagere raskt hvis man får kjemikalier på øyet, siden dette endrer øyets pH-verdi radikalt, og etseskader oppstår i løpet av sekunder. Ved å ha en øyedusj (i lommeformat) for hånden når uhellet er ute, kan man begynne skyllingen umiddelbart og på den måten forhindre fremtidige øyeskader. Skyllingen skal gjøres selv under transport til sykehus.

Vanlige årsaker til øyeskader kan være:

 • Maling og kalsinert soda
 • Lim
 • Avfetting
 • Ammoniakk
 • Sterke vaskemidler
 • Kalk
 • Lut
 • Batterisyre
 • Sement
 • Metallsøl

Brannskader

Ved brannskade blir overhuden skadet. Den blir rød og svir. Avkjøl med vann i 15 minutter, og fjern eventuelt smuss. Gjennomsiktige blemmer må ikke klemmes. Legg på bandasje, og hold eventuelt den skadde kroppsdelen høyt.

Vanlige årsaker til brannskader kan være:

 • Kontakt med varme gjenstander
 • Åpen ild
 • Varm væske eller damp
 • Solskader
 • Elektriske brannskader
 • Lysbueskader
 • Kjemiske brannskader
 • Elektriske brannskader

Faktorer som kan påvirke hvor alvorlig en brannskade er:

 • Dybde (avhengig av temperatur og hvor lenge vevet har vært eksponert for varme)
 • Størrelse
 • Plassering på kroppen

Sårskader

Det er viktig å rengjøre såret grundig. Skyll under rennende vann, selv under hudfliker som løftes med pinsett.