Laddar
Laddar
Laddar

Fallsikringens ABC

En enkel måte å huske delene i et fallsikringssystem, er å tenke «ABC» (Anchorage, Body, Connecting device). Kort sagt er ikke fallsikringssystemet komplett hvis en av delene mangler. Siden det finnes flere typer produkter, er det viktig å forsikre seg om at alle komponentene er kompatible.

A – Forankringspunkt, anchorage

Festepunkt for koblingslinen. Må være et trygt feste som tåler minst 12 kN belastning. Eksisterende forankringspunkter kan finnes i for eksempel l-bjelker, stillas eller annet fast punkt. Det kan hende at disse forankringspunktene må kompletteres med et midlertidig forankringspunkt/forankringsslynge:

Faste forankringspunkt

Disse kan se forskjellig ut. En fellesnevner for godkjente faste forankringspunkt er at de alltid skal være merket med EN 795. Du må alltid kontrollere at forankringspunktet er merket med riktig standard. Disse punktene skal kontrolleres/inspiseres en gang i året. 

Mobile forankringspunkt

Nedenfor ser du to eksempler på forankringspunkt som er sertifisert i samsvar med EN 795.

Forankringsslynge

Man kan også bruke slynger som forankringspunkt. Disse slyngene bør være godkjent i samsvar med EN 795.

B – Helsele, body harness

Selens funksjon er å fange kroppen på en trygg måte. Det finnes forskjellige typer seler. Helsele skal brukes i alle fallsikringssituasjoner. Nedenfor forklarer vi hvilken type sele som passer til arbeidet.

Helsele (EN 333): fallsikring og fallstopp

Helsele, belte (EN 361/EN 358): fallsikring, fallstopp og støtteutstyr

Helsele, flere funksjoner (EN 361/EN 358/EN 813): fallsikring, fallstopp, støtteutstyr, tauarbeid og redning

C – Koblingsline, connecting device

Koblingslinen er koblingen mellom deg og forankringspunktet. En falldempers oppgave er å sørge for at kroppen ikke utsettes for mer kraft enn 6 kN. Koblingslinen brukes mellom helselen og forankringspunktet.

  • Falldemperline: Maks. 2 meter, med falldemper.
  • Fallsikringsblokk: Med selvinntrekkende line og integrert falldemper.
  • Fallstoppline: Fallsikring, manuell eller automatisk taulås med energiabsorberende funksjon.
  • Støtteline: Skal kun brukes som fallhindrer. (I situasjoner hvor brukeren utsettes for fallrisiko, må støttelinen brukes sammen med en av de andre koblingslinene.)

Brukerens daglige kontroll av ABC-systemet sitt

For å forebygge ulykker må det utføres en visuell kontroll av forankringspunkt, helsele og koblingsline før bruk:

  • Kontroller merking: Er produktets alder OK? Har det blitt kontrollert det siste året?
  • Kontroller båndet: Er det helt og rent? Vær spesielt oppmerksom på kantskader på båndet.
  • Kontroller spennen: Fungerer den som den skal?
  • Kontroller festepunktet: Er det helt og intakt? Har det slitasjeskader?
  • Kontroller øvrige metalldeler: Finnes det unormal slitasje, korrosjon eller deformasjoner?