Laddar
Laddar
Laddar

Faste systemer

Det kan monteres faste systemer i nesten alle miljøer hvor det er fallrisiko. Siden arbeideren alltid er koblet til systemet, kan arbeidsoppgaven utføres på en trygg og enkel måte. Nedenfor beskrives kollektiv fallsikring samt faste installasjoner der brukeren alltid er koblet til et system.

Kollektiv fallsikring

Kollektiv fallsikring er utformet for å minske fallrisikoen og kan enten være en fast eller en mobil installasjon. For eksempel kan et rekkverk eller et nett beskytte mot fall over kant, sperre for svake områder på taket eller lede til nødutganger.

Man får følgende fordeler når man arbeider på et sted hvor det er kollektiv fallsikring:

  • Du slipper å bruke personlig fallsikring.
  • Du slipper å utføre risikoanalyse.
  • Du slipper å lage en redningsplan.

Vertikale systemer

Vaiere og skinner kan monteres vertikalt og brukes som forankringspunkter. Da bruker man ikke vanlige koblingsliner. Brukeren kobler seg direkte fra helselen til en spesiell trinse som er testet sammen med vaieren eller skinnen i samsvar med standarden EN 353. Vertikale systemer blir ofte godkjent i samsvar med både EN 795 og EN 353-2.

Horisontale systemer

Horisontale systemer kan monteres på for eksempel tak, maskiner, traverser eller andre industrielle miljøer. Hvis disse ikke kan demonteres, kan systemet også være testet og CE-merket i samsvar med andre standarder og direktiver. Brukeren kobler seg til de horisontale systemene ved hjelp av koblingslinen sin. Horisontale systemer er godkjent i samsvar med EN 795C.

Visuell kontroll av faste systemer

Man bør alltid utføre en visuell kontroll før man bruker faste systemer:

  • Er det faste systemet helt, og fungerer det?
  • Finnes det synlige skader som kan føre til at funksjonen ikke kan opprettholdes?
  • Systemet bør også kontrolleres jevnlig av kvalifisert personell.