Laddar
Laddar
Laddar

Hvordan kan du som arbeidsgiver redusere risikoen for hode- og hjerneskader på arbeidsplassen?

2022-02-21

Visste du at hodeskader er blant de mest alvorlige arbeidsskadene?

Dessverre er det også slik at ulykker med hodeskader skjer relativt ofte og skyldes blant annet fallulykker, ved støt eller ved at hodet blir truffet av gjenstander som faller.

Blir du utsatt for hode- og hjerneskade på jobb kan dette ha ødeleggende konsekvenser for resten av livet. Man kan oppleve problemer som tretthet og svimmelhet, drastiske personlighetsendringer, betydelig kognitiv svikt og lammelser.

Dersom en ansatt pådrar seg en hode- eller hjerneskade på grunn av uaktsomhet på arbeidsplassen, kan det gi kostbare erstatningskrav og økte forsikringspremier for arbeidsgivere. Et høyt antall rapporterte hodeskader kan også svekke omdømmet til et selskap, hvis de ser til å tillate sine ansatte å jobbe under farlige forhold. 

Vanlige årsaker til hode- og hjerneskader på arbeidsplassen:

Sklir, snubler og faller

Ansatte som jobber i tung industri antas vanligvis å ha størst sannsynlighet for å få en hode- eller hjerneskade på arbeidsplassen. Personer i en hvilken som helst bransje er imidlertid utsatt for å gli, snuble eller falle som kan resultere i hode- eller hjerneskade. For eksempel kan kontorarbeidere skli på et vått underlag, eller snuble på løse tepper/kabler og slå hodet.

Ansatte som er pålagt å jobbe i høyden har størst risiko for å utvikle en hjerneskade etter en fallulykke. De vanligste årsakene til ulykker ved arbeid i høyden er arbeid på tak, da ansatte kan falle gjennom eller av taket, ved manglende bruk av sikkerhetssele/fallsikring eller hvis taket er skjørt.

Truffet av en fallende eller bevegelig gjenstand

Blir man truffet av en bevegelig eller fallende gjenstand på jobb kan dette føre til en mindre hjernerystelse, men det også føre til alvorlig, livslang hjerneskade.

Arbeidstakere i følgende bransjer har størst risiko for å bli truffet av en gjenstand i bevegelse:

• Mat- og drikkeindustrien
• Bygg og anlegg
• Detaljhandel
• Mekanikere (arbeid med reparasjon av motorkjøretøy)
 

Farlige praksiser og prosedyrer

Når ansatte oppfører seg på en hensynsløs måte, eller når arbeidsplasser skaper en kultur som oppmuntrer til farlig praksis og prosedyrer, er det mer sannsynlig at ulykker skjer. Vanlige farlige praksiser som kan føre til hode- og hjerneskader inkluderer:

• Arbeidsgivers unnlatelse av å levere PPE.
 • Arbeidsgivers manglende evne til å gi passende opplæring.
 • Arbeidsgivers manglende evne til å sørge for et trygt arbeidsmiljø.
 • Den ansattes unnlatelse av å betjene maskineri på en sikker måte.
 • Handlinger demonstrert av den ansatte som setter seg selv og sine kolleger i fare.

Hvordan kan du som arbeidsgiver redusere risikoen for hode- og hjerneskader på arbeidsplassen?

Dersom en ansatt påføres en hode- eller hjerneskade på grunn av uaktsomhet fra arbeidsgiveren sin, kan arbeidsplassen bli saksøkt. For å unngå og redusere risikoen for arbeidsrelaterte hode- og hjerneskader er det en rekke prosedyrer som kan settes i verk, inkludert:

Sørg for hjelm for å unngå hodeskade

Hjelmer skal leveres til ansatte dersom det er en forutsett fare for hodeskader på arbeidsplassen.

Forbedre ansattes bevissthet om farer

En av de beste metodene for å forebygge hode- og hjerneskader er å gjøre personalet oppmerksomme på omgivelsene og eksisterende farer. Lær opp personalet til å utføre sine daglige oppgaver med forsiktighet - spesielt når jobben deres innebærer farlige arbeidsforhold. Eksempler på dette er å måtte jobbe i høyden med kraner eller stiger, i trange rom, på et sted hvor det er gjenstander i konstant bevegelse, eller i et miljø som er utsatt for lav belysning.

Iverksette opplæringsprogrammer for ansatte

Sørg for at alle ansatte er opplært til å betjene maskiner og er klar over hva slags PPE som må brukes når de er i bruk. Ingen ansatte skal overlates til å betjene maskiner de ikke har fått full opplæring i, da det kan føre til ulykker som involverer dem selv og deres kolleger. Arbeidsgivere bør også gi regelmessige oppdateringer og opplæring om alle aspekter av helse og sikkerhet.