Laddar
Laddar
Laddar

Risiko for hjernerystelse og hjerneblødning

2022-02-21

Hjernen er følsom for støt og rotasjonsbevegelser.

Du kan tenke på den menneskelige hjernen som et organ med en halvfast konsistens, men i virkeligheten er det mer som gelé. Fordi hjernen for det meste består av vann, kan den ikke komprimeres. På den annen side er den følsom for skjærkrefter, altså der krefter virker i to forskjellige retninger og «vrir» hjernen. Dette betyr at den er veldig følsom for rotasjon.

Når ulike deler av hjernen beveger seg i forhold til hverandre, som følge av rotasjonsbevegelser, kan vevene strekke seg. Dette kan igjen få alvorlige konsekvenser som hjernerystelse eller andre hjerneskader.

Hva får hjernen til å rotere?

Eksempel: Hodet treffer vanligvis bakken i en vinkel. Under selve støtet kan den såkalte tangentialkraften føre til at hodet roterer mer eller mindre, avhengig av underlaget eller gjenstanden som hodet treffer. Dette er dessverre noe som vanlige hjelmtester ikke forsøker å etterligne. Istedenfor blir hjelmene testet og godkjent etter å ha blitt sluppet vertikalt ned til en horisontal overflate. Det er en metode som måler energien i et lineært støt mot hjelmen og hodet, men som ikke tar hensyn til rotasjonen.

Rotasjonsbevegelse kan altså være et resultat av et vinklet støt på hodet og som igjen kan føre til at hjernen beveger seg og strekker seg. Det kan forårsake skader som hjernerystelse og hjerneblødninger.