Laddar
Laddar
Laddar

Standarder

EN 341

Nedfiringsutstyr for redning.

EN 353-1

Selvlåsende glider med føring.

EN 353-2

Selvlåsende glider på fleksibel føring.

EN 354

Forbindelsesliner.

EN 355

Falldempere.

EN 358

Belter for posisjonering og posisjonsbegrensning og støttestropper.

EN 360

Selvstrammende fanganordninger.

EN 361

Kroppsseler.

EN 362

Koblingsstykker.

EN 363

Personlige vernesystemer mot fall fra høyder.

EN 364

Prøvingsmetoder.

EN 365

Generelle krav til bruksanvisninger for bruk, vedlikehold, periodisk kontroll, reparasjoner, merking og pakking.

EN 566

Slynger - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.

EN 567

Tauklemmer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.

EN 795

Forankringsanordninger.

EN 813

Sitteseler.

EN 892

Dynamiske fjellklatringstau - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder.

EN 1496

Heisemekanismer for redning.

EN 1497

Redningsseler.

EN 1498

Redningsløkker.

EN 1891

Termer og definisjoner for belegg.