Laddar
Laddar
Laddar

Velge riktig utstyr

Hvordan du arbeider i høyden påvirker hvilket utstyr du bør bruke. Kategoriene som oppsummeres nedenfor, er definert i EN 363:2008 og brukes som grunnlag for ulike personlige fallsikringssystemer

Fallsikring

Utstyr som brukes for å holde, og på en trygg måte fange brukeren før, under og etter et eventuelt fall. Et normalt fallsikringssystem består av:

 • Forankringspunkt
 • Helsele
 • Koblingsline med falldemper

Fallstopp

Et fallsikringssystem som gjør at brukeren kan arbeide i et risikoområde og som fanger brukeren hvis vedkommende faller. Et normalt fallstoppsystem består av:

 • Forankringspunkt
 • Helsele
 • Fallstoppline

Støtteutstyr

Utstyr som støtter brukeren og forebygger risikoen for fall slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Et normalt støtteutstyrssystem består av:

 • Forankringspunkt
 • Helsele
 • Støtteline og koblingsline med falldemper

Tauarbeid

System som gjør at brukeren kan posisjonere seg hengende der det ikke er mulig å finne fotfeste. Et normalt tauarbeidssystem består av:

 • Forankringspunkt
 • Helsele med koblingsfunksjon for fallsikring, støtte og sittende funksjon
 • To tau (ett arbeidstau, ett backup-tau)

Redning

Et system for å redde en bruker som må evakueres eller reddes. Et normalt redningssystem består av:

 • Forankringspunkt
 • Helsele eller redningsslynge
 • Evakuerings– eller redningsutstyr