Laddar
Laddar
Laddar

Forskjellige typer åndedrettsvern

Filtrerende halvmaske

 • Beskyttelsen består i sin helhet, eller i stor grad av filtermateriale.
 • Luften passerer filtermaterialet når du puster inn.
 • Når du puster ut, går luften gjennom filtermaterialet eller gjennom en utåndingsventil.
 • Masken dekker munn, nese og hake.
 • Man må aldri bruke filtrerende åndedrettsvern i et miljø som er direkte farlig for liv og helse.

Halvmaske

 • Innåndingsluften passerer gjennom ett eller flere filter inn i masken via en innåndingsventil.
 • Utåndingsluften går gjennom en utåndingsventil.
 • Når filteret begynner å bli fullt, byttes det ut med nytt, som monteres på halvmasken.
 • Innåndingsluften kan også komme fra et åndedrettsapparat.
 • Masken dekker hake, munn og nese.

Helmaske

 • Denne masken får lufttilførsel på samme måte som en halvmaske.
 • Masken dekker hake, munn, nese og øyne.
 • Filter med standardgjenger kan brukes.
 • Helmaske skal brukes ved høye konsentrasjoner av gass og damp for å beskytte luftveiene og øynene.
 • Når filteret begynner å bli fullt, byttes det ut med nytt, som monteres på helmasken.
 • Helmasken skal ikke brukes hvis konsentrasjonen i omgivelsene er høyere enn 5000 ppm (0,5 % volum).

Vifteassistert åndedrettsvern

 • Innåndingsluften går via en vifte med ett eller flere filter til hjelm, ansiktsskjerm eller hette. Viften er batteridrevet.
 • Utåndingsluften går gjennom utåndingsventiler.
 • Man må kun bruke de filtrene som utstyret er testet med (systemtestet).
 • Man får best komfort ved overtrykk.

Trykkluftmatet åndedrettsvern

 • Man trenger trykkluftfilter for å rense luften fra kompressoren før den når brukeren.
 • Luftmengden er enten konstant eller kan reguleres med ventil.
 • Utstyr som kobles inn etter trykkluftfilteret, må være godkjent sammen, altså slange, belte, regulator og åndedrettsvern (systemtestet).

Det kan være flere grunner til at man velger et trykkluftmatet åndedrettsvern istedenfor filterbeskyttelse.

 • I enkelte arbeidssituasjoner er det forbudt å bruke filterbeskyttelse, for eksempel ved oksygenmangel.
 • Det finnes tilfeller hvor det er usikkert å bruke filterbeskyttelse, for eksempel i giftig miljø eller ved dårlig varsling.
 • Ved tungt arbeid.
 • Trykkluftmatet beskyttelse gir vesentlig høyere beskyttelsesfaktor og komfort.

Når man bruker trykkluftmatet åndedrettsvern i farlige miljøer, må man også ta ytterligere sikkerhetshensyn, for eksempel kommunikasjon, heiseanordning og dobbeltbemanning.