Laddar
Laddar
Laddar

Forskjellige typer øyevern

På arbeidsplasser hvor det er fare for øyeskader skal det brukes øyevern. Det finnes flere ulike typer øyevern, og det er viktig å velge den typen som passer best i det aktuelle arbeidsmiljøet. 

Vernebriller

Vi deler inn vernebriller i kategoriene vanlige vernebriller, kapselbriller og sveisebriller.

Vernebriller

Vernebriller skal alltid ha sidebeskyttelse for å forhindre at partikler kan trenge inn i øynene. Det finnes vernebriller med både klare og fargede linser. Enkelte vernebriller kan også brukes utenpå vanlige briller.

Kapselbriller

Kapselbriller sitter helt tett rundt øynene og brukes der det er risiko for kjemikaliesøl eller i miljøer hvor det er mye partikler. Disse kan brukes over vanlige briller, og de har justerbar reim. Mange har også ventilasjon og duggbeskyttet linser.

Sveisebriller

Sveisebrillene beskytter øynene mot stråling i forbindelse med sveising. Disse finnes i heldekkende og oppfellbare modeller. Sveisebrillene kan velges med ulik tetthetsgrad.

Ansiktsskjermer

I enkelte miljøer må man beskytte både øyne og ansikt. Da er ansiktsskjermer et godt valg. Det finnes glass i ulike materialer som passer i ulike miljøer. Ansiktsskjermer kan også kombineres med hjelm og hørselvern.

Sveisehjelmer

Sveisehjelmer brukes for å beskytte øyne og ansikt mot stråling i forbindelse med sveising. En del sveiseskjermer blender automatisk ned når lysbuen tennes. Dette gjør at man kan bruke begge hender gjennom hele sveiseprosessen, samtidig som det øker kvaliteten og bidrar til å forebygge «sveisenakke». Glasset og skjermen beskytter mot skadelig UV- og IR-stråling.